вівторок, 4 липня 2017 р.

Створення служби внутрішньої безпеки на підприємстві

Для того щоб виявляти «перевертнів» на підприємстві / організації, що працюють на інтереси інших підприємств / організацій або для своєї особистої вигоди, що завдають шкоди підприємству / організації, щоб виключити випадки корупції, шкідництва в організації, протидії та нанесення шкоди нормальної життєдіяльності підприємства / організації і їх керівникам, не допустити випадків обману керівників підприємства / організації, неправдивого їх інформування, що призвело до заподіяння матеріальних збитків підприємству / організації, а також нанесення моральної, матеріальної і фізичної шкоди співробітникам і керівникам підприємства / організації, зловживання службовим становищем співробітниками з метою особистої наживи створюється cлужба внутрішньої безпеки організації.

Кожен співробітник підприємства / організації, який знає про сумнівні дії інших співробітників підприємства / організації або зіткнеться з протизаконними вчинками співробітників підприємства / організації будь-якого звання і рангу, може і повинен повідомити про це в службу внутрішньої безпеки.

Для цього треба зателефонувати на номери телефонів довіри, які повинні бути на кожному підприємстві і повідомити про відомі факти порушень. Всі дзвінки фіксуються і записуються на плівку. Потім вміст повідомлення роздруковується і доводиться до відповідних співробітників СВБ, які проводять перевірку.

Можна особисто звернутися до співробітників Служби внутрішньої безпеки. Безпосередній контакт, звичайно ж, принесе більший ефект при розслідуванні протиправних дій співробітників підприємства / організації. Конфіденційність заявнику повинна гарантуватися.

Нижче наводимо приблизне 
Положення про Службу Внутрішньої Безпеки підприємства / організації:

     Служба Внутрішньої Безпеки є структурним підрозділом підприємства / організації і підпорядковується безпосередньо Начальнику служби внутрішньої безпеки.
  Службу Внутрішньої Безпеки очолює Начальник, який має вищу освіту, який призначається на посаду наказом керівника підприємства / організації
   Структуру і штатну чисельність Служби Внутрішньої Безпеки стверджує керівник підприємства / організації за поданням начальника Служби Внутрішньої Безпеки.
    Начальник Служби Внутрішньої Безпеки розподіляє обов'язки між співробітниками Служби Внутрішньої Безпеки і затверджує їхні посадові інструкції.
        У своїй діяльності Служба Внутрішньої Безпеки керується:
          Статутом Організації;
          цим Положенням;
          чинним Законодавством та іншими нормативно-правовими актами України.
           
          Завдання
          1. Забезпечення безпеки Організації.
          2. Організація і забезпечення охорони об'єктів Організації, матеріальних цінностей і грошових коштів Організації.
          3. Інформування керівника Підприємства / Організації про загрози безпеки Організації;
          4. Виявлення, попередження та припинення незаконних дій спрямованих на нанесення шкоди безпеці Організації;
          5. Организація і здійснення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на Підприємстві / Організації.
          
         Функції
          1. Організовує виконання статуту Організації, наказів керівника Підприємстві / Організації, Законів України та інших нормативно-правових актів.
          2. Забезпечує створення і ефективне функціонування структурного підрозділу Служби Внутрішньої Безпеки;
          3. На основі аналізу загальних потреб Організації, завдань і можливостей свого структурного підрозділу визначає напрямки, методи і терміни їх реалізації;
          4. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурного підрозділу, відповідає за оснащення і розвиток його матеріальної бази, впровадження нової техніки і нових технологічних процесів;
          5. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних навичок працівників Служби Внутрішньої Безпеки відповідно до цілей і стратегією Організації, організовує підбір кадрів для структурного підрозділу;
          6. Організовує роботу з аналізу результатів діяльності структурного підрозділу, його ефективності, розробці пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи, заходів щодо усунення наявних недоліків;
          7. Забезпечує правильне витрачання грошових коштів структурного підрозділу;
          8. Керує працівниками Служби Внутрішньої Безпеки;
          9. Ррозробляє і здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення злочинних акцій щодо керівного складу Організації, її членів та Організації в цілому;
          10. Розробляє і проводить спеціальні заходи щодо забезпечення захисту Організації та її членів;
          11. Проводить спеціальні тренінги з посадовими особами Організації з поведінки в різних ситуаціях;
          12. Приймає участь в розробці і реалізації програм забезпечення безпеки Організації, виробляє на основі прогнозів розвитку внутрішньополітичної, социально-економічної та криміногенної обстановки в країні, пропозиції щодо попередження і нейтралізації загроз безпеки Організації; 
          13. Здійснює в межах своїх повноважень отримання, обробку, аналіз і реалізацію інформації про загрози безпеки Організації;      
          14. Забезпечує власну безпеку Служби Внутрішньої Безпеки Організації; 
  Права 

Служба Внутрішньої Безпеки має право: 
1. Запитувати в структурних підрозділах Організації матеріали і документи, необхідні для розробки заходів щодо забезпечення внутрішньої безпеки; 
2. Вимагати від посадових осіб та членів Організації дотримання статуту, наказів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів Організації, а також законодавства України; 
3. Доступу на всі об'єкти Організації, а також до джерел і носіїв інформації Організації; 
4. При наявності підстав проводити перевірку документів посадових осіб і членів Організації, офісних приміщень, а також огляд транспортних засобів членів Організації; 
5. Отримувати пояснення, наводити довідки і отримувати необхідну інформацію про посадових осіб та членів Організації; 
6. Давати роз'яснення, рекомендації та вказівки з питань, що входять до компетенції служби. 
7. Застосовувати заходи профілактичного та виховного характеру в Організації для недопущення в подальшому порушень сфери безпеки підприємства / організації. 

Відповідальність 

1. Відповідальність  за належне і своєчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник Служби Внутрішньої Безпеки. 
2. Відповідальність співробітників Служби Внутрішньої Безпеки встановлюється посадовими інструкціями.

В. Іваненко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі