неділя, 2 серпня 2015 р.

Профілактика правопорушень в Республіці Беларусь

Роблячи огляд Закону Республіки Білорусь від 04.01.2013 № 122-З «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» (далі - Закон) пройдемося по його четвертому розділі «Індивідуальна профілактика правопорушень», норми якої, мабуть, більшою мірою стосуються громадян.

У ст. 1 Закону визначено, що індивідуальна профілактика правопорушень - це діяльність суб'єктів профілактики правопорушень з надання коригуючого впливу на громадянина Республіки Білорусь, іноземного громадянина та особи без громадянства з метою недопущення скоєння правопорушень, що здійснюється відповідно до Закону та інших актів законодавства Республіки Білорусь.

Заходами індивідуальної профілактики правопорушень є:

профілактична бесіда;
офіційне попередження;
профілактичний облік;
захисний припис;
інші заходи, передбачені законодавчими актами.

Профілактична бесіда

Статтею 24 Закону встановлено, що профілактична бесіда - це усне роз'яснення громадянину суспільної небезпеки підготовки та скоєння правопорушень, правових наслідків, що наступають в результаті вчинення правопорушень, а також переконання громадянина в неприпустимості їх вчинення. Профілактична бесіда проводиться з громадянином:

звільненим з виправної установи, виправної установи відкритого типу, арестного будинку і прибулим до обраного місця проживання;
поведінка якого в громадських місцях, за місцем проживання, роботи, навчання або спосіб життя дають підставу вважати про можливість вчинення ним правопорушення;
у випадку, зазначеному в ч. 4 ст. 25 Закону (з громадянином, притягнутим до адміністративної відповідальності), за умови прийняття рішення про проведення профілактичної бесіди посадовою особою суб'єкта профілактики правопорушень, який розглядає справу про адміністративне правопорушення.
Порядок проведення профілактичної бесіди встановлено ст. 25 Закону. Відповідно до її положень з громадянином, звільненим з виправної установи, виправної установи відкритого типу, арестного будинку, профілактична бесіда проводиться посадовою особою органу внутрішніх справ (ОВС) протягом 10 днів після прибуття цього громадянина до обраного місця проживання. Громадянин, звільнений з виправної установи, виправної установи відкритого типу, арестного дому та прибулий до обраного місця проживання, викликається органом внутрішніх справ для проведення профілактичної бесіди в приміщення ОВС. Виклик здійснюється у письмовій формі. Профілактична бесіда з зазначеним громадянином може бути проведена за його місцем проживання або місцем перебування, навчання, роботи або в іншому місці, визначеному посадовою особою ОВС, якщо цей громадянин не з'явився за викликом.

Профілактична бесіда з громадянином, поведінка якого в громадських місцях, за місцем проживання, роботи, навчання або спосіб життя дають підставу вважати про можливість вчинення ним правопорушення, проводиться посадовою особою суб'єкта профілактики правопорушень. За рішенням посадової особи суб'єкта профілактики правопорушень, який розглядає справу про адміністративне правопорушення, з громадянином, залученими до адміністративної відповідальності, може проводитися профілактична бесіда. Громадянин, залучений до адміністративної відповідальності, викликається для проведення профілактичної бесіди в приміщення відповідного суб'єкта профілактики правопорушень.

При проведенні профілактичної бесіди посадова особа суб'єкта профілактики правопорушень роз'яснює громадянинові його права та обов'язки, про які ми скажемо трохи нижче. Тривалість проведення профілактичної бесіди визначається посадовою особою суб'єкта профілактики правопорушень індивідуально, як правило, в межах однієї години. Під час проведення профілактичної бесіди може здійснюватися демонстрація наочних матеріалів і відеосюжетів.

За рішенням посадової особи суб'єкта профілактики правопорушень про проведення профілактичної бесіди складається протокол, який підписується громадянином, з яким проведено профілактичну бесіду, і посадовою особою, яка проводила профілактичну бесіду. У разі якщо громадянин, з яким проведено профілактичну бесіду, відмовився підписати протокол, посадова особа, яка проводила профілактичну бесіду, робить про це запис у протоколі.

Офіційне попередження

Згідно ст. 26 Закону офіційне попередження - це письмове роз'яснення громадянину про неприпустимість підготовки або вчинення правопорушень з метою попередження повторності вчинення ним правопорушень. Офіційне попередження виноситься громадянину:

залученому повторно протягом року до адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинене в стані алкогольного сп'яніння, у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, токсичних або інших одурманюючих речовин;
залученому до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 9.1, 9.3, 17.1 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (далі - КоАП), вчинене стосовно члена сім'ї;
залученому до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 17.4 КоАП;
стосовно якої прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про припинення попереднього розслідування у кримінальній справі з підстав, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 29 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь, або про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 88, 89 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (далі - КК) за вчинення по відношенню до члена сім'ї діянь, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 140, 141, 143, 145, 146, 148-154, 166-1711, 183, 186, КК;
щодо якого отримані відомості про вчинення діянь, які можуть створити загрозу національній безпеці, завдати шкоди державним чи громадським інтересам, правам, свободам і законним інтересам інших громадян або призвести до вчинення злочину.
Офіційне попередження може бути винесено за рішенням керівника органу прикордонної служби або його заступника громадянину, залученим до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 23.29 КоАП, а також залученим повторно протягом року до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 23.30-23.32, 23.55 КоАП, протокол про вчинення якого складено посадовою особою органу прикордонної служби.

Суд, орган, що веде адміністративний процес, орган кримінального переслідування в 5-денний термін направляють:

в органи внутрішніх справ - ті, які набрали законної сили постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови, ухвали суду, постанови органу кримінального переслідування про відмову в порушенні кримінальної справи, або про припинення попереднього розслідування у кримінальній справі, або про звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених абз. 2-5 ч. 2 ст. 26 Закону;
в органи державної безпеки, органи прикордонної служби, митні органи з урахуванням їх компетенції - відомості, передбачені абз. 6 ч. 2 ст. 26 Закону;
в органи прикордонної служби - набрали законної сили постанови про накладення адміністративного стягнення у випадках, передбачених ч. 3 ст. 26 Закону.
Порядок винесення та оголошення офіційного попередження встановлено ст. 27 Закону. Керівник органу, який виносить офіційне попередження, або його заступник протягом 10 днів після отримання тієї, що вступила в законну силу постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови, ухвали суду, постанови органу кримінального переслідування про відмову в порушенні кримінальної справи, або про припинення попереднього розслідування у кримінальній справі, або про звільнення від кримінальної відповідальності, отримання відомостей про вчинення діянь, які можуть створити загрозу національній безпеці, завдати шкоди державним чи громадським інтересам, правам, свободам і законним інтересам інших громадян або призвести до вчинення злочину, щодо громадян, зазначених у ч . 2 і 3 ст. 26 Закону, виносять таким громадянам офіційне попередження.

Громадянин, щодо якого винесено офіційне попередження, викликається посадовою особою відповідного органу для оголошення офіційного попередження в приміщення відповідного суб'єкта профілактики правопорушень. Виклик здійснюється у письмовій формі. Офіційне попередження може бути оголошено громадянину, щодо якого його винесено, за його місцем проживання або місцем перебування, навчання, роботи або в іншому місці, визначеному посадовою особою відповідного органу, якщо цей громадянин не з'явився за викликом.

Встановлено, що посадовець органу, який виносить офіційне попередження, оголошує це попередження громадянину, щодо якого його винесено, вручає йому копію офіційного попередження і роз'яснює його права та обов'язки, передбачені ст. 32 Закону. Про отримання копії офіційного попередження та роз'яснення прав і обов'язків в оригіналі офіційного попередження робиться відповідний запис громадянином, щодо якого винесено офіційне попередження, і посадовою особою, яка вручала копію офіційного попередження і роз'яснити права та обов'язки. У разі якщо громадянин, щодо якого винесено офіційне попередження, відмовився підписати оригінал, посадова особа, вручити копію попередження, робить про це запис в оригіналі.

Олександр Майстренко
Ярослав Дмитренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі