понеділок, 13 липня 2015 р.

Cуспільна небезпека контрабанди

Одним з основних завдань зовнішньоекономічної політики української держави на сучасному етапі є всебічний розвиток і розширення зовнішньої торгівлі, зміцнення економічних зв'язків з іншими країнами, захист вітчизняного товаровиробника, впорядкування системи збору митних платежів.
Останнім часом особливе занепокоєння викликає переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, що здійснюються у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а так само стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України, тобто таке явище як контрабанда.
Необхідність боротьби з контрабандою викликана також і інтересами захисту внутрішнього ринку та вітчизняного товаровиробника, щоб в свою чергу створювати додаткові можливості для надходження доходів у загальнодержавний і місцеві бюджети.
Ця проблема посилюється недосконалим контролем з боку держави за переміщенням громадян і товарно-матеріальних цінностей через державні кордони країн - сусідів, створює сприятливий грунт для контрабанди.
Спостерігається і стійка тенденція якісного розширення асортименту товарів, які стають предметами контрабанди. Аналіз судової практики за останні п'ять років показує, що якщо раніше через митний кордон України незаконно переміщувалися переважно такі товари масового споживання як промислові вироби, аудіо-, відеоапаратура, продукти харчування, алкогольні напої, то сьогодні предметом нелегального ввезення в державу і вивезення з неї стають в основному важливі сировинні товари, обладнання, технології, шкідливі для навколишнього середовища виробничі відходи, отруйні та радіоактивні речовини, тютюнові вироби. Це завдає значної шкоди економіці держави.
Формування в Україні нової економічної системи, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, проведення правової реформи обумовлюють необхідність в удосконаленні нормативних засад боротьби з контрабандою. Актуальність проблем гармонізації законодавства різних галузей права, а також їх поєднання на взаємовигідних умовах з нормативними законами інших держав визначаються все зростаючим участю України в зовнішньоекономічних зв'язках з іншими державами.
В умовах зростання рівня злочинності значущість забезпечення захисту суверенітету і безпеки України, прав і свобод громадян залежить від того, наскільки чинне законодавство відповідає сучасним реаліям життя і відображає тенденції судової практики. Це, звичайно, стосується і законодавства, спрямованого на боротьбу з контрабандою.
Сформована ситуація у зовнішньоекономічній сфері діяльності країни, пояснюється не тільки соціально-економічною кризою, а й недостатньою роботою її правоохоронних органів, недосконалою правовою базою боротьби з контрабандою.
Важливо також враховувати, що сфера контрабанди практично взята під контроль організованими злочинними угрупованнями, які мають досить тісні міжнародні зв'язки. Для тактики дій осіб, груп, що займаються контрабандою, характерний високий рівень організованості, ретельна підготовка, система зміни форм і методів злочинної діяльності.
Така ситуація викликає занепокоєння громадськості взагалі і правоохоронних органів зокрема. Все це вимагає значного перегляду діючої системи кримінально-правового впливу на контрабандистів, яка на сьогодні недостатньо ефективна.
Контрабанда суттєво порушує встановлений в державі порядок зовнішньоторговельної діяльності, а також знижує дохідну частину державного бюджету в результаті ненадходження доходів від митних платежів і тарифів, які зобов'язані сплачувати відповідні фізичні та юридичні особи за перевезення через кордон товарів та інших предметів. Особливо негативно впливає контрабанда на розвиток вітчизняного підприємництва, коли в державу незаконно ввозять значно дешевше і нерідко якісні товари, а саме діяльність підприємств є одним з важливих джерел фінансових надходжень до державного бюджету України та місцевих бюджетів. Високим ступенем суспільної небезпеки характеризується контрабанда зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних речовин, яка становить підвищену загрозу і для громадської безпеки, як самостійного об'єкта кримінально-правової охорони.

Ярослав  Дмитренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі