середа, 15 липня 2015 р.

Посилення боротьби з озброєною організованою злочинністю

Кримінологічний аналіз сучасної злочинності дозволяє поставити на одне з перших місць як у всьому світі, так і в Україні злочини, що здійснюються із зброєю. Вони завдають шкоди цілій сукупності суспільних відносин та інтересів: громадській безпеці, особі, власності, нормальному функціонуванню громадських і державних інститутів. Різноманіття їх мотивів і проявів охоплює економічну, політичну, соціальну, міжособистісну сферу життєдіяльності. Практично немає категорії людей, яким би потенційно не загрожувала небезпека бути потерпілим від збройного злочину.

Суспільна небезпека таких діянь зростає лавиноподібно. Якісно і кількісно розширюються види злочинів зі зброєю, удосконалюються види зброї, багаторазово збільшується забійна сила і відповідно тяжкі наслідки збройних злочинів.
Існує боротьба організованих злочинних формувань за сфери впливу в регіонах і галузях економіки, тим більше що на цю категорію злочинців припадає значна частка здійснюваних зі зброєю тероризму, бандитизму, масових заворушень, вбивств, нанесень тяжкої шкоди здоров'ю, розбійних нападів, вимагань, захоплень заручників, викрадань людей.

Злочини із застосуванням зброї характеризуються найбільш тяжкими наслідками і становлять підвищену суспільну небезпеку, яка в силу природи такого виду злочинності багатоаспектна. По-перше, названі злочини, як правило, многооб'єктні. Нерідко разом з посяганням на життя і здоров'я людей відбувається порушення громадського порядку та громадської безпеки, діяльності органів влади, управління, господарських об'єктів, страждають відносини власності.
По-друге, використання зброї підвищує ймовірність настання смерті в злочинах проти особи, а застосування вибухових пристроїв веде до загибелі багатьох людей і до великомасштабного знищення і пошкодження матеріальних цінностей. Підвищеною суспільною небезпекою відрізняється не тільки спричинення фізичної шкоди за допомогою зброї, а й загрози, підкріплені його демонстрацією, що спостерігається в півтора рази частіше.

По-третє, низька розкриваність таких злочинів несе в собі і негативні психологічні, моральні та кримінологічні наслідки, що призводять, з одного боку, до страху і почуття незахищеності людей і, з іншого боку, до жорстокості і зухвалості злочинців, що відчувають свою безкарність.

Причини та умови збройної злочинності різноманітні. Основний, що лежить на поверхні чинник пов'язаний з відносною доступністю зброї для злочинців, який, у свою чергу, обумовлений масштабами її незаконного обігу в Україні, недоліками регулювання легального обігу, недотримання заходів безпеки при застосуванні в силових структурах, особливо в регіонах, де здійснюються контртерористичні операції і військові дії.

Основні напрями протидії збройній злочинності, як і будь-якій злочинності взагалі, це - вибір шляхів їх нейтралізації, попередження, припинення і розкриття злочинів. Що стосується зброї, то важливою складовою частиною профілактики злочинів у цій сфері є впорядкування легального обігу та зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв, а також вилучення їх з незаконного обігу та володіння, боротьба з організованою злочинністю.

Озброєний злочинець - особа, яка використовує для ураження людини чи погроз його життю чи здоров'ю зброю, а також макет або іншу імітацію зброї будь-якого виду, що дозволяє ввести потерпілого або оточуючих в оману щодо його справжності.

Озброєність - незмінний супутник організованої злочинності. Є прямий взаємозв'язок між ступенем організованості злочинного формування і видом застосовуваного в ньому зброї.
Видається, що настав час виділити в якості одного з найбільш суспільно небезпечних і поширених видів злочинності збройну злочинність, і визначити сукупність діянь, що відносяться до збройних. Первинною і основною складовою виду злочинності є сукупність злочинів, що визначають його назву. У цьому зв'язку варто відмежувати збройні злочини від інших.

Збройним злочином слід вважати умисне кримінально-протиправне застосування зброї стосовно людини як для заподіяння смерті і шкоди здоров'ю, так і для різного роду погроз шляхом його демонстрації. Збройним злочинам притаманні застосування зброї, насильницький характер діяння, високий ступінь суспільної небезпеки, умисна форма вини, попередня підготовленість і необхідність пришукувати зброю.

Такі діяння найчастіше многооб'єктні. Їх характеризує різноманітність мотивації. Корисливий мотив є провідним як в злочинності в цілому, так і в збройній. Інші мотиви збройних злочинів, такі як ревнощі, помста, неприязнь в міжособистісних відносинах, проявляються у злочинах проти особистості на побутовому грунті. Поєднання корисливого мотиву і озброєності характерно також для замовних злочинів, в першу чергу вбивств і актів вимагання, а також деяких випадків захоплень заручників і викрадень людей. Організованими і професійними злочинцями використовуються, як правило, автоматична зброя, гранати, вибухові речовини і вибухові пристрої.

Зброя може також застосовуватися злочинцями, охочими приховати раніше вчинений злочин шляхом залякування або фізичного усунення жертв, свідків і співробітників правоохоронних органів. Такий мотив можна сформулювати як захист від правосуддя.

Крім таких традиційних мотивів, а також в сукупності з ними останнім часом все частіше простежуються політичні мотиви, в тому числі пов'язані з боротьбою за владу.

Наявність зброї у злочинців грає роль каталізатора агресивності та жорстокості вчинення злочинів з їх застосуванням, підвищення їх організованості, і як наслідок - низької розкриваності.

Незважаючи на те, що тяжкі злочини проти особи і проти власності традиційно вважаються низьколатентними, сучасна кримінальна практика це спростовує. Навіть найбільш очевидні з убивств - побутові підтверджують тенденцію латенізаціі.

Злочини щодо зброї не відносяться до збройних діянь. Проте їм необхідно приділити увагу, оскільки інтенсивність незаконного обігу зброї прямо впливає на її застосування у злочинах. Спостерігається і зворотна залежність: попит на зброю стимулює збільшення його нелегального ринку. Взаємозв'язок незаконного обігу зброї та її використання у злочинах проявляється в тому, що, по-перше, предмети таких злочинів виступають у ролі знаряддя вчинення інших злочинів, і, по-друге, незаконні оборудки зі зброєю різного виду, як правило, передують злочинам з використанням зброї.

Зброю за кримінально-правовою ознакою, виходячи з обсягу, що охоплює сукупність злочинних діянь, можна розділити на три групи.

Першу складають вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Карається їх незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, носіння, незаконне виготовлення, ремонт, недбале зберігання, неналежне виконання обов'язків щодо їх охорони, розкрадання та вимагання.

До другої групи віднесена газова зброя, холодна зброя, в тому числі метальна, перелік кримінально-правових заборон щодо яких звужений до їх незаконних придбання, збуту, носіння та виготовлення.

До третьої групи можна віднести ядерну, хімічну, біологічну та інші види зброї масового ураження, а також матеріали та обладнання, які можуть бути використані при їх створенні. Кримінально караними є їх виробництво, придбання, збут, неналежне виконання обов'язків щодо їх охорони, розкрадання та вимагання.

Нерідко саморобні пристосування, наприклад побутові ножі, за своїми конструктивними особливостями схожі з холодною зброєю. Більше того, ножі, які легально реалізуються через торговельну мережу і не мають номерів для реєстрації, часто визнаються холодною зброєю і тягнуть за собою кримінальну відповідальність власників за їх носіння. Це слід визнати незаконним, оскільки експертна оцінка вступає в протиріччя з правовою. Навіть у тих випадках, коли злочин мав своїм наслідком заподіяння смерті або шкоди здоров'ю, судово-слідчі органи допускають помилки в кваліфікації діяння, пов'язані з юридичною оцінкою знаряддя злочину.

У КК України є норми, в яких використання зброї згадано в якості кваліфікуючої ознаки. Це тероризм і військові злочини.

У деяких складах КК України посилення відповідальності пов'язане із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброя. До них відносяться: викрадення людини, незаконне позбавлення волі, розбій, захоплення заручника, викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу, хуліганство, піратство, втечу з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти.

У спробах дати визначення зброї і прирівняних до неї предметів можна виділити два підходи: об'єктивний і суб'єктивний.

У першому випадку критеріями виступають такі об'єктивні ознаки, як конструктивні особливості (розмір, вага, твердість, гнучкість, гострота), основне призначення при їх створенні (господарське, виробниче, спортивне тощо), вражаючі властивості або забійна сила. Суб'єктивний підхід передбачає мету і мотив використання зброї злочинцем, обізнаність про наявність зброї у співучасників у групових злочинах і змову про його застосування, а також сприйняття цих ознак потерпілим. При такому підході злочинець, який використовує макети зброї, може бути визнаний озброєним, коли вся обстановка події дає достатні підстави прийняти макет за справжнє зброю. Суб'єктивне тлумачення озброєності видається більш логічним з точки зору вітчизняної кримінально-правової теорії.

Причини збройної злочинності криються в традиціях, моралі, звичках, інтересах людей, які визначають мотивацію їхніх вчинків, прагнення за допомогою зброї вирішити свої проблеми. Серед причин використання зброї можна назвати користолюбство, паразитизм, антигуманну агресивність, нехтування правилами безпеки та громадського спокою і т.д.

Збройний злочин завжди пов'язаний з насильством як невід'ємної його характеристики. Воно має місце в політичному житті, у фінансовій, виробничій, підприємницькій діяльності; на війні і військових конфліктах, в міжетнічних і міжрелігійних протистояннях, в сепаратистких рухах; у сфері кримінальної активності, найчастіше при зіткненнях між злочинцями, особливо організованими та їхніми жертвами; в сімейно-побутовій і виробничій сфері; в громадських місцях, при проведенні дозвілля, в закритих і напівзакритих спільнотах, насамперед у армії, і іноді навіть в тюремних установах.

Використання зброї говорить про рішучість заподіяння більш тяжкої шкоди, про бажання гарантованого результату і меншого ризику для себе. Іноді застосування безконтактної зброї пов'язано з небажанням з тих чи інших причин (фізична перевага жертви, боягузтво, гидливість, небажання поблизу бачити страждання і смерть жертви) вступати у фізичне єдиноборство з потерпілим.

Основними специфічними умовами, що впливають на збройну злочинність в Україні є:

становлення і розвиток організованого кримінального бізнесу зброї з використанням підприємств і в установ, що виготовляють і зберігають зброю;

процвітання незаконного обігу зброї в зонах збройних конфліктів, у тому числі за участю злочинних угруповань;

вивільнення військових, що придбали досвід військових дій в АТО, та інших "гарячих" точках і не затребуваних в мирному житті;

збільшення числа приватних охоронних підприємств і служб безпеки,  які законно володіють зброєю і нерідко застосовують її в злочинах;

попит на зброю з боку громадян з метою самооборони, зважаючи на підвищення тривожності до відсутності належного захисту з боку правоохоронних органів.

Серед усіх збройних злочинів 95,0% - тяжкі та особливо тяжкі. Це, в першу чергу, умисне вбивство, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, розбій, хуліганство. Сукупна частка застосування зброї по цих складам дорівнює 86,7%.

Приблизно в третини всіх скоєних злочинів застосовувалися предмети, що використовуються в якості зброї. Їх частка стійка і має незначні варіації за видами складів. Найчастіше злочинці користувалися холодною зброєю. Причому його застосували понад половини засуджених за вбивство, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, згвалтування, більше 40% засуджених за грабіж і за хуліганство і понад третини засуджених за розбій. З вогнепальною зброєю частіше діяли хулігани і ті хто вчинили розбій. При цьому перші частіше використовували мисливську, а другі - бойову зброю. Застосування вогнепальної зброї, за нашими даними, коливається від 0,8 до 7,8%.

Та чи інша форма співучасті фігурує майже в половині збройних злочинів. При цьому зброя частіше демонструється, ніж застосовується на поразку. У групових злочинах загроза зброєю більш ніж у два рази перевищує його використання для заподіяння фізичної шкоди. Показово, що частки застосування погроз зброєю і фактичного заподіяння шкоди ростуть з підвищенням організованості. За статистикою, у кожного третього притягнутого до відповідальності учасника організованих злочинних формувань вилучається вогнепальна зброя. Як правило, використовується зброя заводського виготовлення (73,9%), а також саморобна (23,8%). Незважаючи на те, що всі співучасники найчастіше застосовують холодну зброю та предмети, що використовуються як зброя, організатори частіше за інших користуються бойовою вогнепальною зброєю.

Останнім часом на лідируючі позиції висуваються організовані формування економічної спрямованості. Лідери таких економічно орієнтованих спільнот підпорядковують собі загальнокримінальні організовані злочинні групи (банди), використовуючи їх як бойовиків для охорони свого кримінального бізнесу. Віддаючи накази, лідери, ватажки злочинних груп (організацій), не будучи виконавцями кривавих розправ, виявляються їх замовниками, організаторами, таким чином беручи участь у збройній злочинності. На нашу думку, це не менш значуще для її розвитку.

У зв'язку з почастішанням в даний час актами тероризму особлива увага приділяється дослідженню особистості терориста. Ці особи здійснюють одне з найнебезпечніших збройних злочинів, що мають тенденцію до зростання і вдосконалення способів його здійснення, збільшенню тяжкості наслідків. Терористам притаманні екстремізм, безкомпромісність, що, на нашу думку, обумовлює вибір ними крайніх форм боротьби - збройного протиборства нерідко з найбільш небезпечними руйнівними видами зброї.

Збройні злочини в 93,6% випадків здійснюють чоловіки, що відповідає пайовому розподілу по статі засуджених, які відбувають позбавлення волі. Проте зараз відмічається повсюдне зростання насильницької злочинності жінок, не пов'язане з сімейно-побутовими конфліктами, прояв агресивності та жорстокості в їх поведінці. Вони частіше стали здійснювати такі "чоловічі" злочини, як грабежі та розбійні напади, в тому числі з використанням зброї. Кримінологи відзначають участь жінок і в терористичних злочинах: здійсненні актів тероризму, захоплення повітряного судна та інших жорстоких збройних діяннях. Порівняння чоловіків і жінок, які вчиняють злочини зі зброєю, виявляє явно велику суспільну небезпеку його застосування жінками. На один факт демонстрації зброї у чоловіків припадає трохи менше трьох фактів його застосування для заподіяння шкоди здоров'ю, у жінок же на одну загрозу відповідає сім-вісім фактів застосування зброї на поразку. Чоловіки в кілька разів частіше, ніж жінки, вдаються до вогнепальної зброї. Жінки, як правило, обмежуються холодною зброєю і предметами, що використовуються в якості зброї, що в сукупності становить 92,0% від загальної кількості засуджених із згадкою відповідної кваліфікуючої ознаки.
У сфері збройної злочинності до професіоналів слід в першу чергу віднести кілерів. Наймані вбивства різноманітні за мотивації "замовлення". Відомі випадки "замовлення" дітьми своїх батьків, родичів з приводу не тільки жорстокого поводження, але і побутових дитячих образ. Набагато більш поширене кілерство у фінансовій та виробничій сферах, політиці. Кілери-професіонали, як правило, не потрапляють в сферу кримінальної відповідальності. В якості зброї наймані вбивці "вищої категорії" мають надійні сучасні зразки іноземного вогнепальної зброї з глушниками, які використовують, як правило, одноразово.

У сучасних умовах показник зайнятості не має того безумовно позитивного значення, який ми звикли в нього вкладувати. Грань між законною і незаконною, у тому числі кримінальною діяльністю, в першу чергу в недержавній економіці, дуже невизначена. Професійні знання та навички виявляються цілком застосовні у злочинній сфері. Кримінальний професіоналізм дає можливість якісно підготувати, скоїти злочин, укрити його сліди і, як правило, на тривалий період до притягнення до кримінальної відповідальності, мати постійний матеріальний дохід.

Типологія озброєного злочинця може ґрунтуватися на кількох основних класифікаційних ознаках, таких як мотивація злочину і зумовлений нею вибір зброї. За цими ознаками виділені наступні категорії:

особи, які вчиняють побутові злочини із застосуванням предметів, використовуваних як зброя;

особи, які вчиняють корисливо-насильницькі злочини із застосуванням вогнепальної і холодної зброї;

особи, які вчиняють серійні злочини проти особистості на грунті задоволення хворобливих потреб, пов'язаних з психічними відхиленнями, із застосуванням, як правило, холодної зброї;

особи, які вчиняють замовні злочини із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв, рідше -холодної зброї;

особи, які вчиняють організовані збройні злочини із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв, військового озброєння, а також зброї масового знищення.

Існує взаємозв'язок і взаємозалежність збройної та організованої злочинності.
Озброєність - невід'ємна риса організованої злочинності.

Основні риси організованої злочинності - масовість, стійкість, системність, високоприбутковість, самозахист, до цього переліку останнім часом додають політизацію організованої злочинності шляхом входження у владу, розширене самовідтворення, транснаціональний характер. Слід погодитися з думкою більшості кримінологів про те, що озброєність як ознака властива будь-якому виду організованої злочинності.

Організована злочинність найчастіше пов'язується з діяльністю організованих груп і злочинних угруповань.Під організованою злочинністю розуміється відносно широке функціонування стійких, з ієрархічною структурою, керованих співтовариств (організацій), що займаються злочинною діяльністю як промислом і пов'язаних, в кінцевому рахунку, з системою звернення злочинного капіталу в сфері економічних і соціальних відносин, що мають у своєму складі, на відміну від інших кримінальних формувань, коло осіб, які беруть участі в конкретних злочинах, але забезпечують результативність протиправної діяльності в цілому. При цьому наголошується як обов'язковий атрибут наявність системи безпеки організованих злочинних формувань (груп розвідки і контррозвідки, озброєної охорони, прикриття у владних структурах).

Все частіше на озброєнні у злочинних організацій виявляється новітня бойова зброя, аж до танків, а іноді і зброя масового ураження. Досить проаналізувати кримінальну хроніку фізичного знищення державних чиновників, журналістів, політиків, щоб з упевненістю констатувати тісний зв'язок між озброєністю і організованістю в злочинності, мілітаризацію організованої злочинності.

Організована злочинність використовує зброю переважно для вчинення таких злочинів, як бандитизм, вбивство, розбій, вимагання, викрадення людини, злочини терористичного характеру, масові заворушення та інших.

При цьому цілі і мотиви можуть бути різними. Найбільш часто організовані збройні злочини переслідують цілі збагачення, залякування та фізичного усунення окремих осіб або груп людей, помсти, спонукання державних чиновників чи підприємців до будь-яких дій або утримання від них, підтримання дисципліни в кримінальній структурі або встановлення впливу над певним об'єктом або територією між кримінальними групами (організаціями).

Фахівці відзначають особливу суспільну небезпеку міжнародної озброєної організованої злочинності, називаючи її втіленням глобалізації злочинності. Транснаціональну злочинність можна порівняти з двійником і темним дном мегасуспільства, з його задзеркаллям, яка для неї ж таїть смертельну
загрозу - якщо вона зімкнеться з терористичними структурами і отримає доступ до зброї масового знищення.

Для злочинних організацій, що діють сьогодні на території України, характерні високий рівень конспірації і активна реалізація захисних контрзаходів високого професійного рівня відносно правоохоронних органів. Відбувається активізація організованих злочинних угруповань у напрямку вкладення отриманих злочинним шляхом коштів в легальні підприємства. Це, в свою чергу, забезпечує надійне джерело фінансових коштів для розширення злочинної діяльності. В системі організованої злочинності відбувається зрощування таких злочинів, як економічні, створення незаконних збройних формувань, бандитизм, викрадення людини, вбивства по найму, злочинів, пов'язаних зі зброєю, наркобізнесом і навіть тероризмом.

Серйозною проблемою, яка ускладнює притягнення до відповідальності лідерів злочинних формувань, є незахищеність учасників кримінального процесу, в тому числі потерпілих і свідків, від протиправного впливу. Багаторазово посилилася озброєність кримінальних структур і ряд інших факторів призвели до появи нових, вкрай небезпечних форм протидії розкриттю і розслідуванню злочинів шляхом психічного та фізичного тиску на учасників кримінального процесу. Кримінальні групи не соромляться у виборі засобів, нерідко їх дії супроводжуються особливою жорстокістю і цинізмом.

Тероризму завжди властиво збройне насильство з використанням тих чи інших видів зброї. Сучасний тероризм, на думку кримінологів, як правило, організоване діяння. Статистика не підтверджує цього тільки через вкрай низьке розкриття таких злочинів. За своїми масштабами, спрямованості і тяжкості наслідків він найбільш небезпечний для держави та окремих громадян.
Зростає рівень технічної оснащеності терористів. На озброєння ними беруться найсучасніші механізми (радіокеровані вибухові пристрої, переносні зенітні ракетні комплекси). Автоматична вогнепальна зброя стала незмінним атрибутом терористичних і екстремістських організацій.

Тероризм як найбільш яскравий прояв збройної злочинності зараз став фактором мілітаризації становища в ряді регіонів сучасного світу. Відбувається свого роду інтеграція тероризму і війни. Нинішній тероризм може служити не тільки доповненням і органічним елементом, але й детонатором військових зіткнень. При цьому, як би ми не класифікували тероризм на види по різних підставах (міжнародний, державний, політичний, етнічний, екологічний, економічний, корисливий і т.д.), він все одно залишиться кримінальним, злочинним, оскільки при всіх його різновидах порушуються ті чи інші кримінально-правові норми.

Дослідження показало, що у всіх країнах світу спостерігається тенденція посилення регулювання обігу вогнепальної зброї. Зарубіжні вчені, які займалися вивченням взаємозв'язку між наявністю у населення вогнепальної зброї і смертністю через насильницькі злочини, нещасні випадки і самогубства, прийшли до висновку про те, що як тільки вогнепальна зброя стає доступною населенню, ймовірність загибелі людей в результаті насильницьких злочинів збільшується. Це положення ілюструється статистикою, опублікованою в міжнародних та іноземних виданнях.
Про ступінь захищеності населення від злочинних посягань говорять як об'єктивні дані (стан і динаміка злочинності, показники її латентності, розкриваності, корумпованість правоохоронних органів), так і суб'єктивні категорії (результати опитувань населення, експертів, аналітичні висновки кримінологів). Слід зробити невтішний висновок про безсилля сучасної української правоохоронної системи в справі захисту громадян від злочинних посягань.


Озброєна злочинність є самостійним видом злочинності. Збройні злочини мають такі риси, як:

1. Використання зброї як пристроїв і предметів, які конструктивно за своєю суттю призначені для ураження людини.

2. Посягання на життя чи здоров'я людини в якості основного або додаткового об'єкта.

3. Попередня підготовка або пришукання знаряддя вчинення злочину, що саме по собі нерідко утворює склад злочину, пов'язаного з незаконним обігом зброї.

4. Підвищена тяжкість наслідків. Смерть або шкода здоров'ю людини настають у збройних злочинах у багато разів частіше, ніж в аналогічних неозброєних.

5. Підвищена суспільна небезпека. Усі збройні злочини є тяжкими або особливо тяжкими.

6. Підвищений прояв агресивності, жорстокості, деструктивності.

7. Підвищення професіоналізму й організованості при підготовці і здійсненні збройних злочинів.

8. Зростання латенізаціі злочинів, які раніше характеризувалися як низьколатентні, на що впливають такі факти, як залякування потерпілих і свідків, інсценування самогубств та нещасних випадків, приховування трупів.

9. Стабільно низька розкриваність організованих збройних злочинів.

Збройні злочину можна розділити на:
1. Організовані збройні злочини в основному з політичних, релігійних, соціально-протестних, корисливих мотивів, із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв, військового озброєння, а також зброї масового знищення (тероризм, захоплення заручників, організація незаконного збройного формування та участь в ньому, бандитизм, викрадення повітряного судна, масові заворушення, збройний заколот, дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства, і т.п.).

2. Замовні злочини, в яких особистість є основним або одним з додаткових об'єктів, а мотивами - користь і прагнення до домінування, навіть насильство заради насильства, із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв, рідше - холодної зброї (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю, побої, викрадення людини, вимагання, розбій, посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування, і т.п.).

3. Серійні злочини проти особи на грунті задоволення хворобливих або близьких до них потреб, пов'язаних з психічними відхиленнями, з застосуванням, як правило, холодної зброї (вбивства, катування, згвалтування тощо).

4. Корисливо-насильницькі злочини із застосуванням вогнепальної і також із застосуванням холодної зброї в тих випадках, коли воно було заздалегідь підготовлено для використання у злочині (розбій, вимагання, викрадення людини, розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин, розкрадання або вимагання зброї та т.п.).

5. Злочини проти особи у сфері побуту та громадського порядку на грунті міжособистісних конфліктів з помсти, ревнощів, заздрості, і т.д. із застосуванням предметів побутового призначення, природного походження тощо, які опинилися у злочинця під рукою (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю різної тяжкості, побої, катування, згвалтування, хуліганство тощо).

Сьогодні в Україні має місце таке негативне соціальне явище, як колективне збройне насильство. Причому видається, що термін "колективне" в даному випадку слід розуміти не тільки як скоєне у співучасті у вузько кримінально-правовому сенсі, коли особи умисно спільно і злагоджено домагаються одного і того ж результату, але і в більш широкому сенсі, коли дії окремих людей спрямовані на одні й ті ж об'єкти кримінально-правової охорони, мають однакові передумови, диктуються однорідними мотивами, подібні за цілями.

Такі злочинні прояви, на перший погляд, не є організованими, відбуваються стихійно. Але сама їх масовість, прояв на певній території (в країні, регіоні або навіть у світовому масштабі) в один і той же час дозволяють говорити про їх організованість в широкому сенсі з точки зору дії на них певних соціально-економічних умов, ідеології, впливу політичних сил. Маються на увазі дії або бездіяльність політичних сил, владних структур, олігархічних сил, що мають економічні важелі управління глобальними соціальними процесами.

До такого роду діянь слід віднести: тероризм; екстремістські прояви насильства; бандитизм, викрадення людей і захоплення заручників; боротьбу за владу і переділ власності шляхом вбивства і погрози вбивством; насильство щодо підприємців (кваліфіковане здирство, вибивання боргів, фізичне усунення конкурентів і т.п.); так звані кримінальні розборки, насильницьке з'ясування стосунків між злочинними угрупованнями і всередині них.

Соціально-економічні причини (масштабне зниження життєвого рівня окремих верств населення, поляризація доходів, крах надій і т.д.) - передумови насильства - використовуються певними політичними силами для концентрації агресивних настроїв населення та організації їх у конкретних напрямках.

Така серйозна, об'єктивно економічно і соціально обумовлена ​​мотивація зумовлює і масштабність, організованість, сталість насильства і використання при цьому адекватних знарядь - тобто озброєння аж до зброї масового знищення. При цьому існуючі канали поповнення незаконного обігу зброї сприяють зростанню збройної злочинності, в тому числі її найбільш небезпечною частини - колективного збройного насильства.

Озброєна злочинність - складне і масштабне явище, здатне завдати шкоди всім сторонам життєдіяльності людини, суспільства і держави. Небезпека і масштабність проявів збройної злочинності обумовлюють необхідність використання міжнародного та історичного досвіду, оптимізації протидії їй і активізації участі в цій боротьбі спеціалізованих озброєних підрозділів.

Ярослав Дмитренко
Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі