понеділок, 30 листопада 2020 р.

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРЕДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ.


 Передові технології - від відновлюваної енергії, до пластика, що біологічно руйнується, штучного інтелекту та електромобілів - несуть величезні можливості для поліпшення нашого життя і можуть допомогти досягти Цілей сталого розвитку людства, прийнятих у 2015 році, стверджують експерти.  Технології відтворення і накопичення енергії "зелена енергетика", "воднева енергетика" вже сьогодні допомагають багатьом країнам здійснити справжній «стрибок» в області енергетики.  Вже сьогодні завдяки мобільним технологіям та інновацій в області «цифрових фінансів» мільйони жителів країн, що розвиваються отримали можливість здійснювати фінансові операції, які раніше були їм недоступні.  Розробки в області медичних технологій допомагають отримувати лікування тим, хто був його позбавлений.

  Від розвитку передових технологій залежить життєздатність України. 

 Україна здатна зробити технологічний прорив у розвитку, саме від цього залежить її життєздатність.

 Від передових технологій, їх ефективної розробки і швидкого впровадження залежить життєздатність народу України, позиції країни в світі, такої великого держави, як Україна.  Тому науково-технологічний прорив став одним з ключових національних пріоритетів.  Україна здатна його зробити, об'єднуючи зусилля держави, бізнесу, науково-освітнього співтовариства, розширюючи свободу для ініціативи і творчості українців.

 Зараз в світі відбуваються швидкі технологічні зміни, глобальна конкуренція за наукову, індустріальну першість.  Сьогодні саме знання і високі технології визначають ефективність економіки, дозволяють кардинально підвищити якість життя людей, модернізувати інфраструктуру та держуправління, забезпечити безпеку держави.

 Перспективні наукові ідеї повинні в максимально короткі терміни отримувати практичне застосування.  Одне з головних в цьому вдосконалення механізму практичного впровадження наукових розробок.  Ланцюжок потрібно вибудовувати так, щоб перспективні наукові ідеї швидко, в максимально короткі терміни отримували прикладне застосування і перетворювалися в успішний комерційний продукт, щоб витрачені інтелектуальні ресурси приносили реальну віддачу, служили процвітанню української економіки і промисловості, підвищенню якості життя наших громадян.

 Тільки прикладаючи спільні зусилля український народ може вирішити усі виклики, які перед ним проблеми і завдання забезпечить потужний науковий і технологічний ривок всій країні, щоб наша країна опинилася серед лідерів науково-технологічного розвитку в світі. 

 Посилювати свої позиції за рахунок міжнародної кооперації з транснаціональних компаніями, які використовують самі передові технології надзвичайно важливий напрямок. 

 За рахунок розвитку нових видів енергії, матеріалів, ліків, якісних продуктів Україні вдасться знайти відповіді на глобальні виклики - вичерпання ресурсів, хвороби, брак продовольства, екологія.

 Одним з ключових напрямків розвитку країни має стати створення нових, високотехнологічних, конкурентоспроможних виробництв, в тому числі орієнтованих на експорт.  Бізнес, орієнтований на високі технології повинен розвиватися швидкими темпами і давати дуже хорошу віддачу.

 Технічний прогрес і сучасна організація виробництва повинні бути повністю використані на підприємствах України.  Це передбачає і більш високі темпи зростання продуктивності праці.

 Підвищення продуктивності праці означає зниження витрат праці на одиницю продукції, завдяки чому підприємства мають можливість випускати більше продукції в розрахунку на кожного працівника.

 Основою зростання продуктивності праці є всебічне прискорення технічного прогресу, повсюдне впровадження новітніх машин і механізмів, передових технологій, комплексної механізації і автоматизації, комп'ютеризації та роботизації всіх підприємств, розвиток інтернет технологій а також постійне поліпшення організації праці.

 Найважливішими завданнями організації праці на підприємствах є поліпшення умов праці, зміцнення дисципліни праці, послідовне здійснення принципу матеріальної зацікавленості всіх працівників.  Організація праці на підприємствах України повинна забезпечувати планомірне зростання культурно-технічного рівня працівників, впровадження передових технологій для зростання продуктивності праці.  Зростання продуктивності праці досягається зниженням трудомісткості виготовлення продукції і скорочення робочого часу на виготовлення продукції.

 Резерви зниження трудомісткості виготовлення продукції пов'язані зі зменшенням витрат робочого часу на одиницю продукції завдяки вдосконаленню конструкції виробів, застосування нових матеріалів, впровадження більш продуктивних технічних процесів, механізмів, інструменту та оснастки, а також підвищення кваліфікації та досвіду працівників.

 Резерви фонду робочого часу пов'язані з усуненням особистих втрат робочого часу в результаті поліпшення організації виробництва, підвищення дисципліни праці, ліквідації браку, зниження травматизму, захворювань і т. п. 

 На підприємствах домагаються високої продуктивності праці не тільки за рахунок кращої організації робочого місця, вдосконалення прийомів праці, а й за рахунок поліпшення конструкцій виробів, що випускаються, вдосконалення процесів складання і виготовлення продукції, що випускається.

 Крім того на підприємствах слід організувати індивідуальну і бригадну передачу досвіду всередині зміни, обмін досвідом між змінами, а також масове навчання співробітників передовій організації праці і прийомам робіт.

Підготував Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі