пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

ПЕРЕВИХОВАННЯ ЗЛОЧИНЦІВ

Виправлення злочинця - це формування у нього шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, норм, правил і традицій людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки.

 Стало очевидно, що застосуванням існуючих заходів кримінально-правового впливу в принципі неможливо досягти такого результату.  Тому більш реальне завдання, яке можна вирішити, застосовуючи різні заходи, - переконати і змусити людину, яка вчиняє злочин під страхом покарання не порушувати закон.

 Ще одна мета застосування покарання - це попередження вчинення нових злочинів людиною шляхом його залякування, а також його можливих наслідувачів. Також відговорювання її від вчинення злочинних дій чи бездіяльності. Це також досягається і через:

 - відшукання ефективного засобу злякати інших осіб, здатних зробити аналогічний злочин;

 Але навіть в благополучному суспільстві страх перед суворим покаранням якщо і здатний утримати від злочину, то лише саму незначну частину потенційних злочинців.  В умовах сучасної української соціально-економічної та кримінальної ситуації в суспільній свідомості неправильно сформувалося міцне уявлення про безкарність злочинів і страх перед покаранням поки не грає скільки-небудь помітну роль.

 Меті спеціального попередження злочинної поведінки служить, перш за все, психічний, сугестивний вплив на злочинця.  Відповідно, найбільше стримуючий на нього вплив надає не абсолютна тяжкість покарання, а його невідворотність.

 Істинне призначення покарання -зберегти цілісність суспільного зв'язку, підтримуючи всю її життєвість в загальній свідомості.

 Відомо, що один із способів досягнення цілей покарання - проведення виховної роботи.  Особливу увагу слід приділити пошуку нових, нетрадиційних підходів до формування виховного впливу на потенційних і реальних злочинців.

 Потрібно знаходити форми виховної роботи з людьми, які орієнтують не тільки на виконання людиною своїх обов'язків, а й на захист його прав і законних інтересів, надання практичної допомоги в вирішенні виникаючих життєвих проблеем, перевиховання.

 Досвід показує, що спеціальна педагогічна робота дає певний позитивний виховний ефект.  Створення впливу законослухняного соціального середовища впливає на ідеологію людини.

 Кардинальні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві в зв'язку з переходом від тоталітарної держави до демократичної, вимагають також і переосмислення змісту соціальної політики і, перш за все, такого її важливого аспекту, як превенція соціальних відхилень.  У соціальній політиці належить відмовитися від показного, декларованого, неперсоналізованого гуманізму і перейти до гуманізму істинного, орієнтованого на кожну конкретну людину з її проблемами і слабкостями.

 Принцип гуманізації соціальної сфери вимагає розуміння і прийняття людини і її природи, розуміння проблем і труднощів, які долаються кожним окремим індивідом, особливо тим хто формується, незрілою в соціальному і фізичному відносинах дитиною, підлітком, юнаком, задає, по суті справи, нову парадигму сучасної соціальної науки  і практики.  Однією з найважливіших ознак цієї парадигми є те, що основною метою і, разом з тим, індикатором ефективності соціальної політики виступає соціальне здоров'я суспільства, яке визначається стійкими тенденціями зниження таких проявів соціальних негараздів як злочинність, наркоманія, самогубства, агресивність, соціальне сирітство.... При цьому передбачається, що соціальне оздоровлення здійснюється не за рахунок посилення каральних заходів, а шляхом професійної психологічної, педагогічної та соціальної допомоги, що надається всім нужденним членам суспільства і орієнтованої на актуалізацію і самореалізацію внутрішніх можливостей і особистісного потенціалу кожного окремого індивіда.

 Чи можливо перевиховати злочинця?

 «Ніяка людина не може змусити іншу людину виправитися.  Бажання виправитися має виходити від самої людини »(ВІВЬЕН СТЕРН)

 ЦИМ ключем до перевиховання злочинців є навчання, а також зміна системи цінностей і світогляду.  Є щирі люди, які докладають зусиль, щоб навчати людей, схильних до скоєння злочинів та надавати їм допомогу.  

 Біблійне повчання допомогло деяким злочинцям змінити своє життя.  Перевиховання принаймні деяких людей можливо.

 Сьогодні також за допомогою Біблії деякі люди роблять зміни, які призводять до виправлення їх мислення і поведінки.  Яким чином?  Вони слідують пораді Біблії: «Не будьте відповідні віку цьому, але змініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість» (Римлян 12: 2).  Як це досягається?

 Роль Біблії

 Досвід показує, що справжні зміни повинні відбуватися всередині - в розумі і серці людини - і що в основі цих змін має бути щире каяття за минулі гріхи.  Що Бог думає про злодіяння і чому він вважає їх неправильними.  Знання можуть стати для людини потужним стимулом не повертатися на шлях зла.

 Ми приймаємо рішення на основі Божої поради ... Ми відчуваємо, що змінюємося.  Ми знаємо, що в житті має бути найголовнішим.

 Одна з прекрасних істин Біблії, яка торкнулася серця багатьох, виражена в Божій обіцянцґ так: «Всі, хто робить зло, будуть понищені ... а праведники успадкують землю, і будуть жити на ній повік» (Псалом 36: 9, 29).

 Коли це станеться, за дотриманням чудових норм Бога буде стежити непідкупний уряд, виявляючи одночасно любов і твердість.  Це буде Боже небесне Царство під керівництвом Христа - уряд, про який Ісус навчав молитися своїх учнів (Матвія 6:10).  У цьому новому світі кожен житель буде виправлятися, пізнаючи чудові закони Бога.  Тоді як ніколи раніше «земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває» (Ісаї 11: 9).  І до яких наслідків це призведе?  Законослухняні жителі нового світу «насолодяться світом» (Псалом 36:11).

 Багато хто навіть закоренілі злочинці не бачили любові навіть в дитинстві.  І коли вони дізнаються про любов Бога до них, то починають відкривати йому свої серця в молитві і отримують на них відповідь.  Бог стає для них реальним, і в їхніх серцях пробуджується любов у відповідь.

Коли знайомишся з біблійною істиною, усвідомлюєш, що Бог - єдиний, хто розуміє тебе.

 В'язниця не в змозі змінити серця правопорушників.  Більшість цих людей, вийшовши на свободу, знову підуть коїти злочини.

В. Орел

І. Друженко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі