середу, 5 лютого 2020 р.

Підняття промисловості через поширення заводів-автоматів

Машинні агрегати, що виконують всі операції без безпосередньої участі людини, називаються машинами-автоматами. Комплекс машин-автоматів, які здійснюють заданий технологічний процес, називається автоматичною лінією. Кілька автоматичних ліній при централізованому управлінні утворюють автоматичний цех або завод-автомат.

З метою підвищення продуктивності праці, збільшення кількості продукції, що випускається, поліпшення економічних показників виробництва створюються не тільки машини-автомати, але і системи машин автоматичної дії в формі різних потокових автоматичних ліній, що переходять в безлюдні заводи-автомати. У цих лініях в одну загальну систему ув'язані основні технологічні процеси з такими процесами, як транспортування, контроль продукції, упаковка, рахунок випущених виробів і ін. Це можуть бути потокові лінії звичайного лінійного типу, роторні лінії, кільцеві лінії з використанням промислових роботів.

Сучасна епоха слідом за автоматизацією виробництва і електронно-обчислювальною технікою висунула в лідери технічного прогресу робототехніку, яка бурхливо впроваджується в сучасні технологічні процеси. Загальний парк роботів в світі зростає гігантськими темпами. В Україні виробництво роботів також має зростати. Промислові роботи (тобто роботи, що застосовуються у виробничих процесах) створюють передумови для переходу до якісно нового рівня автоматизації - створення автоматичних виробничих систем, що працюють з мінімальною участю людини, в тому числі створення безлюдних цехів і заводів-автоматів.

Будь-яка робоча машина може працювати тільки в тому випадку, якщо вона з'єднана з двигуном і знаходиться під його впливом. Двигун і поєднана з ним машина називається машинним агрегатом. Робочі машини, з'єднані з двигунами, що виконують всі операції без безпосереднього сприяння людини, іменуються машинами-автоматами. Вироби складної форми у багатьох випадках виготовляються за допомогою декількох пов'язаних робочих машин, що виконують послідовно, а іноді одночасно, без безпосереднього сприяння людини, операції, необхідні для виготовлення цих виробів. Комплекс таких машин називається автоматичною лінією. Кілька автоматичних ліній утворюють автоматичний цех або завод-автомат.

Створення і застосування промислових роботів в сучасному виробництві, насиченому машинами-автоматами різного технологічного призначення, створює передумови для організації цехів-автоматів і заводів-автоматів, в яких всі технологічні і транспортні операції покладені на машини і робототехнічні системи. При цьому за людиною в таких цехах і заводах зберігаються лише роль наладчика і контрольні функції.

У машинобудівній промисловості впроваджуються автоматичні лінії для обробки корпусів, головок і поршнів двигунів внутрішнього згоряння, лемешів і відвалів, грабельних зубів, корабельних ланцюгів, валів і роторів електродвигунів, підшипників та інших деталей. Автоматичні лінії складаються з машин і пристроїв, що виконують найрізноманітніші технологічні операції. В Україні повинні створюватися численні автоматичні лінії, автоматичні цехи і заводи.

Створення автоматизованих машин, потокових ліній, цехів і заводів-автоматів представляє вищу форму організації промислового виробництва. Автоматизація як спосіб необмеженого підвищення продуктивності поліпшення умов праці, підняття культурного і матеріального рівня населення країни є найважливішим напрямком технічної політики держави. Автоматизація повинна широко застосовуватися у всіх галузях промисловості, на транспорті і в сільському господарстві. Керуючі роботи мають революціонізуюче значення в управлінні виробництвом у наш час. Однак свою функцію програмне керування системами машин і заводами-автоматами стане ефективно виконувати тільки тоді, коли вони займуть переважне місце в суспільному виробництві.

Заводи-автомати, які виготовляють у великих кількостях деталі одного найменування, в тому числі різних типів, конструкцій і розмірів, але технологічно однорідних. Випуск деталей при цьому відповідає повному завантаженні одного або декількох автоматичних потоків, що складаються з комплексу автоматичних ліній, які можуть бути переналагоджені за допомогою змінних агрегатів на виробництво деталей різних типорозмірів.

Аналогічні заводи-автомати, але з наявністю цеху (або цехів) середніх і дрібних серій для виготовлення деталей по одноразовим невеликим замовленням. Такий цех (або цехи) обладнується поточними лініями, з груповими або іншими високопродуктивними методами обробки, а також універсальним обладнанням, необхідним для виконання одиничних замовлень.

Автоматизовані комплекси машинобудування,аграрної переробки..., що включають в себе промислові роботи і координатні вимірювальні машини є основою створення майбутніх заводів-автоматів.

Магнітна збірка надає широкі можливості для створення складальних автоматів. У наше автоматичне століття вона знайде найширше застосування і в корені змінить, спростить багато технологічні операції, зробить більш надійним обладнання.

Розміри майбутніх заводів-автоматів визначаються аж ніяк не кількістю працюючих, а концентрацією випуску однотипної продукції. Тому навряд чи обгрунтовано припущення про недоцільність дрібних підприємств, засноване лише на кількості працюючих. Саме в умовах таких вузькоспеціалізованих підприємств з невеликим чисельним складом працівників застосування передової техніки і організації- праці може дати більшу віддачу.

Чим більше поширені, на основі уніфікації, дані вузли, деталі або агрегати, тим більше можливостей і підстав здійснити економічно ефективну автоматизацію виробничих процесів, поліпшити економічні показники виробництва. З основного виробництва треба виділяти на спеціалізовані підприємства випуск тільки тих запасних частин, які потрібні в масовій кількості . Якщо ж деталі, вузли і агрегати використовуються в основному виробництві, випускаються в якості запасних частин і, будучи уніфікованими, потрібні іншим галузям, то дробити їх виробництво явно недоцільно. Адже концентрація виробництва є найважливішою передумовою його автоматизації та кращої організації. Високий ступінь концентрації виробництва здійснюється, наприклад, в автомобілебудуванні.

Гнучкість.

У загальному випадку під гнучкістю розуміється і здатність до перебудови виробництва шляхом перепрограмування і переналагодження обладнання ГАП на випуск нової продукції, і можливість широкого маневрування при виборі або заміні відповідного обладнання і технології виробництва, і швидкість реакції ГАП на внутрішні і зовнішні виробничі обурення з відповідною самонастроюванням системи управління. Ці властивості можна трактувати як найважливіші переваги та відмінні риси ГАП в порівнянні зі звичайними автоматичними лініями або заводами-автоматами з жорсткою технологією. Останні служать, як відомо, для масового виробництва однієї і тієї ж продукції. Перехід на випуск нової продукції в рамках жорстких автоматичних виробництв або взагалі неможливий, або пов'язаний зі складною реконструкцією, що вимагає великих витрат, тому такі автоматичні лінії й заводи можна розглядати як своєрідний антипод ГАП.
Характерною ознакою автоматизованого виробництва (автоматичні лінії, заводи автомати) стало значне збільшення кількості та складності КД. головним чином, за рахунок введення до складу машин органів і систем автоматизованого управління ними, а також в силу необхідності частої зміни моделей машин, що диктується конструкцією в умовах конкуренції. 

Промисловими роботами називають автономно діючі машини-автомати, призначені для відтворення деяких рухових і розумових функцій людини при виконанні будь-яких виробничих операцій і керовані за допомогою автоматично змінюваних програм, складених з урахуванням можливих варіантів функціонування. Промислові роботи мають наступні складові частини робочі виконавчі органи з захватними пристроями, приводні пристрої та механізми для здійснення переміщень виконавчих органів робота в цілому, система управління і система датчиків для збору необхідної інформації. Створення і застосування промислових роботів в сучасному виробництві, насиченому машинами-автоматами різного технологічного призначення, створює передумови для організації так званого гнучкого (тобто швидкопереналаштовуючогоося на виготовлення нової продукції або реалізації нових технологічних процесів) виробництва - цехів-автоматів і заводів автоматів, в яких всі технологічні і транспортні операції покладені на машини і робототехнічні системи.

Особлива увага приділяється повсюдному впровадження в виробництво ресурсозберігаючих видів техніки і технологій (наприклад, електронно-променевих, плазмових, імпульсних, газо- і гідроекструзійних виробів), що дозволяють багаторазово підвищувати продуктивність праці і знижувати матеріаломісткість виробництва. Все це, разом узяте, направлено на створення нових прогресивних технологічних процесів, в тому числі цехів і заводів-автоматів, що працюють по так званій безлюдній технології.

У світі зараз йде процес поширення заводів-автоматів.

 В Україні мають розроблятися перспективні плани технічного прогресу, якими передбачається сприяння створенню заводів-автоматів, виробництву і  впровадженню в промисловість і аграрну переробку промислових роботів і роботів-андроїдів.

Заводи-автомати є вищою формою подетальної або подетально-технологічної спеціалізації, але не граничної, так як можуть існувати заводи-автомати, які виготовляють тільки один типорозмір деякої деталі. Тобто йде поступовий розвиток подетальної спеціалізації у міру розвитку і поглиблення стандартизації та уніфікації деталей мащін і освоєння технологічної стандартизації.

З відкритих джерел Інтернету.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі