пʼятниця, 24 травня 2019 р.

У №21 «Відомостей Верховної Ради України» опубліковано текст Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

У черговому номері збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва, який побачить світ 24 травня, опубліковано Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Верховна Рада України ухвалила цей Закон, керуючись Конституцією України, що визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Закон визначає, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно законом.
Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом. Визначається, що дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Завданнями цього Закону є: захист державного статусу української мови; утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування в Україні; забезпечення функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки; забезпечення застосування української мови як державної на всій території України у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, а також у міжнародному спілкуванні, під час здійснення посадовими та службовими особами представницьких функцій; забезпечення розвитку української мови для зміцнення національної ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті та забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого чинника української нації; підтримка української мови.
У Законі прописано, що кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою, а особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою.
Вказано перелік осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.
Окремі розділи документа присвячено застосуванню державної мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, а також її застосуванню в публічних сферах, таких як: трудові відносини, освіта, наука, культура, телебачення і радіомовлення, друковані ЗМІ, книговидання та книгорозповсюдження, користувацькі інтерфейси комп’ютерних програм та веб-сайтів,публічні заходи, обслуговування споживачів, реклама, охорона здоров’я, спорт, транспорт, діловодство тощо.
Законом визначається застосування української мови як державної у власних назвах та іменах, забезпечення її стандартів та захист. 
Зокрема, передбачено створення Національної комісії зі стандартів державної мови, яка має опрацьовувати та утверджувати стандарти української мови як державної.
Також запроваджується посада Уповноваженого із захисту державної мови, завданнями якого є: захист української мови як державної і захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.
Даний Закон набирає чинності 16 липня 2019 року.
Довідково: Бюлетень «Відомості Верховної Ради України» видається відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі