вівторок, 5 грудня 2017 р.

Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні

24650795 1759628637403441 1733172014 o 4 грудня 2017 року відбулась Всеукраїнська конференція «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні» за підтримки ПРООН в Україні.

Мета конференції – представлення результатів проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який впроваджувався у 2014–2017 pоках.  Проект підтримує Україну у виконанні своїх міжнародних зобов'язань відповідно до вимог трьох Конвенцій Ріо - Конвенції про охорону біорізноманіття, Конвенції про боротьбу з опустелюванням та Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, а також у вирішенні глобальних екологічних проблем, які впливають на соціальне та економічне благополуччя країни.

Катерина Корвін-Піотровська, менеджер проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» ПРООН в Україні представила результати впровадження ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України».

Руденко Леонід Григорович, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України, керівник групи експертів з розроблення проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року окреслив концептуальне бачення сталого розвитку в Україні: від Стратегії до практичних дій.

Основні проблеми та перспективи прийняття та впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року представила Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України.

У рамках панельної дискусії №1 «Адаптація Глобальних Цілей стлого розвитку в Україні» було розглянуто наступні питання:

Максюта Анатолій Аркадійович, голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень, у своїй доповіді проаналізував врахування Цілей сталого розвитку в державних стратегічних документах.

Проект Національного плану дій на 2017-2020 рр. із впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року представив Марушевський Геннадій Борисович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України, експерт проекту ПРООН/ГЕФ з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України.

Інформацію про інституційні механізми впровадження Стратегії та Цілей сталого
розвитку в Українінадав учасникам Жаліло Ярослав Анатолійович, доктор економічних наук,старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Питання екологічної екологічної політики та сталого розвитку для об’єднаних територіальних громад у своєму виступі підняв Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ «Інститут економіки прогнозування та сталого розвитку НАН України»

Під час панельної дискусії №2 було презентовано аналітичні документи щодо інтеграції положень Конвенцій Ріо у національну політику та сталого розвитку.

Новікова Алла Михайлівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Державного автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту Міністерства інфраструктури України представила доповідь на тему: «Впровадження вимог Конвенцій Ріо в транспортну політику України».

Тараріко Олександр Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН розповів про реалізацію зобов´язань України по Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням.

24824456 1759642240735414 2011519450 n

 Аналітичні звіти щодо врахування рекомендацій SWOT та GAP-аналізів Конвенцій Ріо в нормативно-правових актах України презентували: Марушевська Ольга Степанівна, керівник Офісу зі сприяння «зеленій» модернізації економіки Торгово-промислової палати України, Ракоїд Олена Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України, Василюк Олексій Володимирович, молодший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.

Уявлення населення України про сталий розвиток (по результатам національного опитування) представив Стегній Олександр Григорович, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, виконавчий директор Центру соціальних і маркетингових досліджень СОЦИС.

Третя панельна дискусія була присвячена інформаційно-освітній складовій для підтримки засад сталого розвитку в Україні, пілотним проектам та кращим практикам, реалізованих в рамках проекту.

Лісовський Сергій Антонович, доктор географічних наук, заступник директора Інституту географії НАН України у своєму виступі торкнувся теми освітнього забезпечення публічного управління сталим розвитком.

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України навела інформацію про пілотні проекти та кращі практики, реалізовані в рамках проекту.

Про проведену потужну інформаційну кампанію розповіла Катерина Корвін-Піотровська, менеджер проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» ПРООН в Україні.

Карамушка Віктор Іванович, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академіяу своїй доповідінаголосив на важливості інтегрування результатів проекту в освітній процес.

Експертом з фінальної оцінки проекту, Еліонор Байрактарі, було презентовано попередні результати оцінки проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України»

Під час конференції відбулись активні обговорення стратегічних документів, аналітичних звітів та інформаційно-освітніх матеріалів, підготовлених в рамках проекту, а також досвіду реалізації проектів, кращих практик, спрямованих на розбудову потенціалу впровадження Конвенцій Ріо та засад сталого розвитку в Україні.

Конференція стала майданчиком для обговорення бачення подальших ініціатив, які сприятимуть впровадженню Цілей сталого розвитку в Україні.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі