четвер, 16 березня 2017 р.

Податкова служба США

Кожен платник податків США (фізична особа, сім'я або комерційна компанія) самостійно заповнює податкову декларацію встановленої форми. На початку вони вказують повну суму отриманих за рік доходів, а, потім з урахуванням різних податкових пільг, самі або за допомогою податкових консультантів розраховують суму, що підлягає виплаті. Заповнена податкова декларація разом з банківськими платіжними чеком на цю суму надсилається поштою в місцеве або федеральне податкове відомство. Отримані податкові декларації періодично піддаються вибірковій частковій (повній) перевірці або податковому аудиту (tax examination process), основну роль в проведенні якого грає федеральна Служба Внутрішніх Доходів (СВД). 
СВД США (Internal Revenue Service - IRS) була створена майже 140 років тому в 1862 р і з тих пір є найбільшим підрозділом Міністерства фінансів США (U.S. Department of the Treasury). Вона поєднує ролі федеральної податкової служби і податкової поліції. Відповідає за збір всіх федеральних податків, за винятком акцизних зборів на алкоголь, тютюнові вироби, вогнепальну зброю та вибухові речовини. Збирає основну частину податкових надходжень через індивідуальні прибуткові податки і податки на прибуток корпорацій. Контролює акцизи, майновий податок, податки на дарування та соціальне забезпечення. 
Організаційна структура СВД включає центральний податковий комісаріат в місті Вашингтон (округу Колумбія), 7 великих регіональних управлінь та 62 місцевих податкових округи, що охоплюють всю територію США. Центральний комісаріат відповідає за вироблення і реалізацію податкових програм в рамках діючої національної податкової політики, а також керує регіональними управліннями. Безпосередню відповідальність за збір бюджетних податкових надходжень несе персонал місцевих податкових округів, який контролює обсяг проведених платниками податків відрахувань, виявляє факти порушень податкового законодавства і веде всю поточну роботу з населенням. У підпорядкуванні центрального податкового комісаріату знаходяться 10 спеціалізованих сервісних центрів обробки податкових даних, які отримують всю звітну документацію, що надходить з регіональних округів, перевіряють її достовірність і зберігають великі комп'ютерні бази даних податкових зборів по всім зареєстрованим платникам податків країни. Вважається, що повній і докладній податковій перевірці за всіма своїми платежами протягом життя піддається кожен американець. Результати всіх податкових платежів і перевірок записуються в спеціальні електронні та традиційні документальні досьє, які складаються поголовно на всіх платників податків, є практично незнищенні внаслідок багаторазового дублювання, охоплюють весь період їх життя і зберігаються протягом тривалого часу після смерті фізичних осіб або розформування підприємств. На основі таких досьє за спеціальними запитами в разі потреби можуть складатися кредитні виписки (credit history records), які є найважливішими документами, що підтверджують фінансову благонадійність фізичних або юридичних осіб, і перевіряються усіма банківськими та кредитними установами в встановлених законом випадках. Будь-яке ухилення від сплати податків вважається тяжким злочином і неухильно жорстко карається в судовому порядку строгими заходами покарань аж до повної конфіскації майна і багаторічного тюремного ув'язнення за обтяжливих обставин. Важливим фактором є тісна співпраця СВД і Федерального бюро розслідування США (ФБР), в місцеві відділення якого в установленому законом обов'язковому порядку, зокрема, направляются інформація про будь-які банківські перекази і одноразові виплати готівкою, що перевищують 10 тис. долл. В усіх спірних випадках платник податків спочатку зобов'язаний повністю сплатити всі встановлені раніше податкові збори, включаючи штрафи, і лише потім представити документальні докази можливості додаткових знижок, за якими в разі підтвердження його правоти може виплачуватися подальша компенсація. З метою ведення податкових судових процесів в країні діє спеціальний центральний податковий суд (US Tax Court) і його місцеві відділення. До недавніх пір тягар юридичного доказування можливих податкових помилок і порушень лежав повністю на платниках податків. У цих умовах всі американські сім'ї, не кажучи вже про підприємців, ведуть ретельний облік всіх своїх платіжних рахунків і будь-яких інших документів, що підтверджують фінансові надходження і будь-які, навіть найнезначніші повсякденні витрати і платежі. 
Набагато більш складною і трудомісткою є податкова звітність в корпоративному секторі. Щорічна фінансова звітність будь-якої американської корпорації є кілька товстих томів в сотні сторінок, складанням яких скрупульозно займаються або великі відділи власного бухгалтерського обліку, або залучаються на контрактній основі спеціалізовані юридичні і консалтингові фірми. Якщо платник податків не здійснює податкові виплати в термін, то вступає в силу процес податкового вилучення (tax collection process) . На першому етапі СВД висилає йому рахунок на суму, якої бракує, а також перелік його прав і обов'язків по сплаті податків, встановлених законом. Якщо платник податків визнає свою заборгованість і представить в СВД документальні обґрунтування поважних причин несплати, йому можуть бути надані різні можливості конкретних компромісних платіжних рішень (payment solutions): щомісячні часткові виплати, відстрочення по оплаті, зниження податкових виплат. По кожному випадку компромісного податкового рішення проводиться повна податкова аудиторська перевірка для виявлення свідомого злочинного приховування доходів. Якщо платник податків не реагує на рахунки та повідомлення, а також ухиляється від зустрічей з агентами СВД вдома і на роботі для узгодження компромісних платіжних рішень, його випадок перекладається в розряд правопорушень. У таких ситуаціях СВД має право виписати і передати до виконання в банк боржника ордер на право боргового утримання ( "filling a lien" - реалізація законного права позивача залишити у себе власність, що належить відповідачу, як задоволення боргових претензій носія такого права щодо власника власності ). А також провести конфіскацію і продаж рухомого і нерухомого майна. На практиці, через часті компромісні рішення, такі випадки бувають досить рідко. Наприклад, в 1996 р з зареєстрованих в США 6,6 млн. випадків свідомої несплати податків, майновою конфіскацією і розпродажем завершилося тільки 0,2% Важливою функцією СВД є здійснення процесу податкового аудиту. Рішення про початок такого процесу в відношенні конкретної юридичної або фізичної особи приймаються за допомогою ряду спеціальних методів вибіркового контролю. До їх числа відносяться такі: 
Комп'ютерне рейтингове сканування. 
Більшість  документів що надходять до СВД  з податкових виплат перевіряється за допомогою спеціальної комп'ютерної програми "DIF" (Discriminant Function System - "система дискримінантних функцій"), яка проводить чисельний контроль параметрів всіх податкових декларацій фізичних осіб і окремих корпорацій. Залежно від величини обчислених сумарних відхилень від середніх статистичних показників по аналогічним групам платників податків програма присвоює переглянутим документам контрольні бали. Виявлена ​​величина такого бала вище встановленого критичного значення дозволяє виділити найбільш підозрілі податкові декларації із загального списку, для подальшого детального розгляду податковими контролерами. Щорічний повний податковий аудит великих корпорацій.  
В рамках програми "CEP" (Coordinated Examination Program - "програма координованої перевірки") СВД складає і періодично оновлює списки великих корпорацій, податковий аудит яких проводиться щорічно. 
Виявлення фактичних розбіжностей даних звітних документів.  
Ряд звітних форм податкових декларацій спеціально передбачають забезпечення можливості проведення перехресних перевірок одних і тих же контрольних параметрів з різних джерел. Підставою для проведення податкового аудиту може стати, наприклад, явне неспівпадіння декларованих індивідуальних доходів з даними роботодавців за виплаченою заробітною платою або комерційних банків про величину діючих облікових ставок.  
Взаємопов'язані фінансові операції.  
Податковому аудиту піддаються всі ділові партнери, які здійснювали будь-які пов'язані між собою види перекладних фінансових операцій - перекази грошових коштів, банківських документів, цінніх паперів, якщо стосовно одного з них раніше були виявлені підстави для податкової перевірки. 
Місцеві програми вибіркового контролю. 
Службовці місцевих відділень СВД можуть проводити власні вибіркові перевірки за своїми планами контролю за фінансами конкретних осіб, підприємств або сегментів місцевого ринку, щодо яких вже були прецеденти доведеного ухилення від сплати податків. В разі незгоди платника податків з результатами податкового аудиту він ставиться до відома про те, що має право в місячний термін направити апеляцію в СВД. Якщо апеляція не надходить, СВД оформляє позов про податкове стягнення і надає порушнику ще 90 днів для можливого оскарження зазначеного рішення в податковому суді (US Tax Court). При цьому ні окружний апеляційний суд (Circuit Court of Appeals), ні звичайні окружні суди (District Courts) не приймають до розгляду податкові апеляції до повної сплати спочатку встановленої суми податкових виплат СВД і отримання обґрунтованих відмовних рішень про компенсації як від СВД, так і з податкового суду. 

Розуміючи, що податкові служби будуть більш ефективно працювати, якщо знайдуть в особі платників податків не "ворогів", а своїх ділових клієнтів, законодавці США в кінці століття приступили до реформування служби Внутрішніх Доходів.

Підготував Д. Олександров

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі