субота, 20 лютого 2021 р.

Забезпечення комфортних умов життєдіяльності
Комфорт — затишок, зручність; сукупність побутових зручностей. 

В процесі життєдіяльності людина знаходиться в житлових, громадських, адміністративно-побутових і виробничих приміщеннях. У них слід підтримувати необхідну якість повітря, тобто оптимальні (в крайньому випадку допустимі) параметри мікроклімату, сталість газового складу і відсутність шкідливих домішок у повітрі. Для цього необхідно подавати в ці приміщення певну кількість чистого зовнішнього повітря. 
Системи забезпечення параметрів мікроклімату і складу повітря. До цих систем відносяться опалення, вентиляція і кондиціонування, які є найважливішою частиною інженерного устаткування будівлі або споруди. Опалення - це система підтримки в закритих приміщеннях нормованої t повітря. Основний принцип її дії - компенсація теплових втрат приміщення за рахунок тепловіддачі гріючих елементів системи опалення з урахуванням надходжень тепла від технологічного обладнання, комунікацій, нагрітих матеріалів, штучного освітлення та інших джерел. Вентиляція - це організований і регульований повітрообмін в приміщеннях, в процесі якого забруднене або нагріте повітря віддаляється і на його місце подається свіже чисте повітря. Її завданням є підтримка хімічного складу і фізичного стану повітря, що задовольняють гігієнічним вимогам. Залежно від характеру рушійних сил вентиляцію ділять на природну, штучну і змішану. Аерація - це організований природний повітрообмін, здійснюваний в заздалегідь розрахованих обсягах і регульований в залежності від зовнішніх і внутрішніх метеоумов. Для управління аерацією в місцях припливу повітря (у вікнах) передбачають фрамуги, стулки або кватирки, а для витяжки повітря - витяжні шахти з дефлекторами і регульованими клапанами на гратах або вентиляційні ліхтарі в будівлі. Механічна вентиляція у виробничих та інших приміщеннях найчастіше реалізується про допомогою вентиляторів. Її елементами є вентилятор, магістральні, припливні і витяжні повітроводи, повітрозабірні пристрій і пристрій викиду використаного повітря, а також пристрої по нагріванню і очищенню повітря.   Кондиціювання повітря (КП) - це автоматична підтримка в закритих приміщеннях (кабінах) всіх або окремих параметрів повітря (t, V, φ і чистоти повітря) з метою забезпечення оптимальних мікрокліматичних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей, ведення технологічного процесу і забезпечення схоронності цінностей культури. Для цього застосовують спеціальні агрегати - кондиціонери. Вони забезпечують прийом зовнішнього і рециркуляційного повітря, його фільтрацію, охолодження, підігрів, осушення, зволоження, переміщення та інші процеси. Робота кондиціонера, як правило, автоматизована. 
Освітлення. Через очі людина отримує близько 90% всієї інформації. Якість її надходження багато в чому залежить від освітлення. При незадовільному освітленні людина напружує зоровий апарат, що веде до стомлення зору й організму в цілому. Одночасно людина втрачає орієнтацію серед устаткування, що підвищує небезпеку його травмування. Освітлювальні умови визначаються кількісними та якісними характеристиками. Першими є світловий потік (F, лм), сила світла (I, кд), освітленість (Е, лк), яскравість (Lα, кд / м2) і коефіцієнт відбиття (ρ,%), а другі - фон, контраст об'єкта розрізнення з фоном, видимість, показник слепимости і коефіцієнт пульсації. 
 Природне і суміщене освітлення. 
Природне освітлення характеризується змінною освітленістю протягом доби, року, яка обумовлена ​​світловим кліматом. Тому його нормують не по освітленості, а за коефіцієнтом природної освітленості (КПО). Під ним розуміють відношення природної освітленості в даній точці всередині приміщення до одночасного значення зовнішньої горизонтальної освітленості, створюваної світлом повністю відкритого небосхилу. Воно виражається формулою. Його значення залежить від часу дня і року, метеоумов і показує частку (у%) освітленості в приміщенні від одночасної горизонтальної освітленості відкритого небосхилу. Природне освітлення передбачають в приміщеннях з постійним перебуванням людей. Якщо воно недостатньо за нормами, його доповнюють штучним освітленням. Таке освітлення називають поєднаним і виражається воно також через КПО в% .  Штучне освітлення застосовується в темний час доби і в приміщеннях, де немає природного освітлення. За конструктивним виконанням воно підрозділяється на загальне (рівномірне або локалізоване) і комбіноване (загальне + місцеве). Одне місцеве освітлення у виробничих приміщеннях не допускається. Комбіноване освітлення більш економічно і широко використовується на виробництві, де необхідно створення великих освітленостей (наприклад, на токарних верстатах, слюсарних лещатах, щитах і т.п.). Джерелами штучного світла є лампи розжарювання (ЛР) і газорозрядні лампи (ГРЛ). 
Негативні фактори в системі "людина - середовище проживання
В основі виникнення негативних впливів на людину і ПС лежить нерівноважний стан матеріального світу і насамперед відмінності в енергетичних характеристиках його компонентів, у рівнях теплової, кінетичної, електромагнітної та інших видів енергії. Кінетична енергія вітру і водної стихії, що вивільняється енергія напруг земної кори, термічна енергія вулканів - приклади природних негативних впливів. Поява людського суспільства і його господарської діяльності призвело до формування нових джерел негативних впливів і нового класу - антропогенних НФ. Зростання масштабів економічної діяльності і вдосконалення промислового виробництва різко розширили перелік антропогенних НФ і збільшили інтенсивність їх впливу. Загальною головною причиною реалізації антропогенних НФ з самого початку був неконтрольований вихід енергії. Поділ НФ на природні і антропогенні - це класифікація факторів за походженням. За природою впливу їх можна розділити на фізичні, хімічні та біологічні. З трудовою діяльністю людини пов'язана особлива група психофізіологічних факторів, тобто НФ, що створюють високі рівні фізичних і нервово-психологічних навантажень і обумовлену ними ступінь важкості та напруженості праці. За характером впливу розрізняються активні, що впливають власною енергією (наприклад рухомі машини і механізми, руйнівні конструкції, термічні і електричні фактори) і пасивні фактори, що активізуються за рахунок енергії, носієм якої є сама людина (наприклад, гострі колючі та ріжучі предмети, нерівності поверхні і т.д.). Виділяються також безпосередні та непрямі небезпеки. Прикладом перших можуть бути стислі і зріджені гази, а других - корозія посудин під тиском, в яких ці гази знаходяться. За наслідками впливу на людину розрізняють небезпечні (травмуючі) і шкідливі (викликають захворювання) чинники. Простір, в якому можлива дія небезпечного або шкідливого чинника, називається небезпечною зоною. Умови, в яких створюється можливість впливу на людину небезпечних факторів, визначають як небезпечну ситуацію. Частоту або ймовірність реалізації небезпек і спричинених ними нещасних випадків (НС) називають ризиком (ризик аварії або відмови, ризик НС і травми). 
Природні НФ викликаються стихійними явищами і процесами в повітряної, водної та субстратної середовищах планети. До них також відносять фактори космічного походження: падіння великих метеоритів, космічна радіація. Повітряне середовище є джерелом ураганів, смерчів, ударів блискавок; водна - джерелом повеней і цунамі. Процеси в земній корі призводять до землетрусів і вивержень вулканів. Вплив природних НФ безпосередньо призводить до загибелі людей і великого матеріального збитку, а в районах житлової забудови та промзонах - до руйнування будівель і споруд, вивільненню енергії цих зон, пожеж, вибухів і токсичних викидів. 
НФ в техносфері. Для нашого часу характерно прискорене формування і розширення техносфери. У країнах Заходу, наприклад, в США, тільки 4% населення зайнято в аграрному секторі, забезпечуючи продовольством тих 96%, що залишилися. Повсюдна урбанізація веде до зростання числа міст, збільшення їх населення, появи мегаполісів з населенням кожного до 10 і більше мільйонів чоловік. Переважна більшість населення майже 1/3 життя проводить у виробничому середовищі, а решту - в умовах сучасного міста, в його сельбищному, транспортному та побутовому середовищах. Для НФ виробничого середовища характерні всі зазначені вище закономірності появи і впливу нових НФ техносфери. Більше того, саме виробниче середовище стає першою, а іноді і єдиною точкою докладання нових НФ. 
  

Наталія Молокова

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі