неділя, 17 травня 2015 р.

Про Службу зовнішньої розвідки України

19 березня 2015 року Верховною Радою України ухвалено Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвідувальних органів України”, розроблений Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони спільно зі Службою зовнішньої розвідки України.

Законом удосконалено правові основи організації і діяльності розвідувальних органів України в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації. Це дасть можливість розвідувальним органам “проникати в міжнародні терористичні, злочинні групи чи організації, а також організації, що здійснюють підривну діяльність проти України, з метою попередження чи припинення їхньої протиправної діяльності та встановлення осіб, які їм сприяють”. У нинішніх умовах це дасть змогу застосовувати закріплені на законодавчому рівні спеціальні методи і засоби діяльності для протидії на тимчасово окупованих територіях України підривній діяльності іноземних спецслужб, зокрема Російської Федерації.

Законом також встановлено, що розвідувальні органи України можуть “виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розроблення і виготовлення технічних засобів розвідки і спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, визначеному законодавством”.

Крім цього, законом передбачається створення так званого запасу Служби зовнішньої розвідки України, тобто покладення на підрозділи СЗР України ведення персонально-якісного обліку військовозобов’язаних з числа осіб, які звільняються з військової служби у СЗР України. До запасу СЗР України передбачається включати тих військовозобов’язаних, мобілізація яких у особливий період сприятиме посиленню СЗР України саме як розвідувального органу, тобто за рахунок фахівців, служба яких була безпосередньо пов’язана із розвідувальною діяльністю. З цією метою у статті 7-1 Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки України» передбачається запровадження альтернативного зарахування в запас: СЗР України або Збройних Сил України.

Відповідні зміни і доповнення внесено до законів “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про розвідувальні органи України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та “Про військовий обов’язок і військову службу”.

ПРО СЗР УКРАЇНИ

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

У своїй діяльності Служба зовнішньої розвідки України керується Конституцією України, Законом України “Про Службу зовнішньої розвідки України”, іншими законами та нормативно-правовими актами.

На СЗР України покладаються такі основні завдання:

добування, аналітичне опрацювання та надання визначеним законодавством України керівникам вищих органів державної влади розвідувальної інформації;
сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики України в економічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцненню обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку країни;
участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю;
участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією
вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України.
За усталеною світовою практикою функціональна структура розвідки охоплює процеси добування шляхом проведення агентурної та технічної розвідки актуальної інформації, її аналізу та підготовки аналітичних матеріалів, прогнозів і сценаріїв розвитку ситуації у сфері національної та міжнародної безпеки.

Так само, як і в переважній більшості країн світу, агентурна розвідка посідає пріоритетне місце у діяльності СЗР України. Основні  зусилля співробітників, що здійснюють агентурну розвідку, спрямовані на забезпечення керівництва держави актуальною розвідувальною інформацією та проведення спеціальних заходів з метою забезпечення вигідних для України рішень і підтримання її позитивного іміджу на міжнародній арені.

Нині розвідка сприяє реалізації державних зовнішньополітичних та економічних програм, у тому числі антикризового характеру, залученню іноземних інвестицій, укладанню контрактів, що дозволяє поширити експортний потенціал країни, завантажити потужності вітчизняних підприємств і створювати нові робочі місця.

Важливою системоутворюючою складовою Служби зовнішньої розвідки України є технічна розвідка СЗР України, яка забезпечує отримання спеціальними методами достовірної документальної інформації на каналах міжнародних телекомунікаційних мереж. Україна належить до держав, які володіють потенціалом для здійснення повного циклу радіоелектронної розвідки.

Департамент технічної розвідки та його підрозділи,  дислоковані у регіонах держави, мають у своєму розпорядженні унікальне оснащення, тут працюють досвідчені фахівці у галузі радіоперехоплення і криптографії, системні програмісти та аналітики. Це дає можливість регулярно здобувати особливо цінну конфіденційну інформацію політичного, економічного, науково-технічного та військово-стратегічного характеру, забезпечувати активну участь української розвідки у боротьбі з міжнародним тероризмом і транснаціональною організованою злочинністю.

Відстеження тенденцій розвитку світової системи електрозв’язку дозволяє технічній розвідці СЗР України своєчасно робити вірні прогнози, створювати та впроваджувати новітні технології здобування розвідувальної інформації. В основі досягнень у сфері наукових досліджень лежить високий рівень власних технічних напрацювань. Сьогодні на озброєнні технічної розвідки знаходяться апаратні і програмні комплекси української розробки. Визнанням наукових досягнень технічної розвідки стало присвоєння групі співробітників Державної премії України в галузі науки і техніки.

На концептуально нових засадах діє система інформаційно-аналітичного забезпечення інформацією розвідки вищих органів державної влади України. Впроваджуються сучасні  підходи до організації цієї діяльності  з використанням методик прогнозування та моделювання ситуацій, надання керівництву держави обґрунтованих рекомендацій щодо вироблення адекватних заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці. Споживачам розвідувальної інформації своєчасно надаються упереджувальні і прогнозні дані з пріоритетних проблем, які використовуються при підготовці важливих рішень, проведенні переговорів з іноземними партнерами.

Керівництвом Служби серйозна увага приділяється роботі департаменту протидії зовнішнім загрозам національній безпеці держави. Його діяльність сьогодні здійснюються у рамках законодавчо закріплених перед розвідкою завдань щодо участі  у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.

У результаті здійснення цим підрозділом системних заходів попереджено низку реальних терористичних проявів стосовно українських дипломатичних представництв за кордоном. Надано сприяння в евакуації кількох тисяч українських громадян із зон конфліктів і підвищеної терористичної активності, зокрема, палестино-ізраїльського, грузино-осетинського, з Іраку, Сирії, Лівану, Лівії та інших країн. У взаємодії з органами державної влади України та іноземними партнерами здійснено заходи щодо  сприяння судновласникам у визволенні з піратського полону ряду суден та їх екіпажів, до складу яких входили громадяни України.

Для успішного виконання поставлених завдань Служба зовнішньої розвідки України зосереджує зусилля, перш за все, на пріоритетних напрямах діяльності, намагається забезпечити адекватність заходів протидії існуючим та потенційним ризикам і загрозам національній безпеці України, орієнтуючись в оцінках роботи виключно на кінцевий результат.

Щодо реалізації Службою зовнішньої розвідки України Закону України «Про очищення влади»

У Службі зовнішньої розвідки України вжито комплекс заходів, спрямованих на її реформування, оновлення кадрового складу,  приведення у відповідність з вимогами часу і тими викликами та загрозами, які постали перед Українською державою. Ще у лютому цього року, після призначення на посаду Голови СЗР України Гвоздя В.І., упродовж короткого терміну за його рішенням повністю оновлено керівництво Служби, зокрема, було звільнено всіх заступників Голови СЗР України, а також низку керівників окремих департаментів, управлінь, їхніх заступників тощо.

Загалом з 1 березня зі Служби зовнішньої розвідки України з різних причин звільнено 249 співробітників, з яких 59 – керівники підрозділів різного рівня. На їх місце призначено професійно підготовлених, досвідчених, відданих ідеї збереження цілісності Української держави фахівців. Це дозволило у складних умовах російської агресії згуртувати особовий склад та на патріотичній основі скерувати службову діяльність підрозділів СЗР України на сумлінне та якісне виконання пріоритетних завдань зі здобування упереджувальної інформації, необхідної військово-політичному керівництву держави.

Сьогодні важливого значення надається формуванню такого кадрового апарату, який би ефективно виконував поставлені керівництвом держави завдання із захисту національної безпеки України. Ця робота триває і в рамках реалізації Закону «Про очищення влади» з урахуванням специфіки діяльності зовнішньої розвідки, дотриманням положень Закону «Про державну таємницю» та індивідуального підходу до кожного співробітника.

При цьому до уваги беруться особливості проходження служби співробітниками, враховується, чи здійснювали вони заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, а також інші питання та критерії, зазначені у Законі.

У цій ситуації керівництво СЗР України налаштоване на тому, щоб його дії були хірургічно вивіреними, щоб чітко, виважено і правильно застосувати всі норми, у тому числі мету і основні принципи очищення влади, визначені частиною 2 статті 1 цього Закону.

З цією метою Службою зовнішньої розвідки України вживаються заходи щодо проведення люстрації у такий спосіб, який би не позначився на ефективності діяльності Служби в цілому і не призвів до порушень конституційних прав громадян.

У зверненні до співробітників  Голова СЗРУ Віктор Іванович Гвоздь зазначив:

"За рік, що минув, сталося багато змін в Україні, в самій Службі і в свідомості кожного з нас. З перших днів призначення на посаду Голови Служби зовнішньої розвідки України я намагався займати тверду, рішучу і принципову позицію, спрямовану на реформування Служби, оновлення кадрового складу, приведення його у відповідність з вимогами часу і тими викликами та загрозами, які постали перед Українською державою. Головними і визначальними критеріями для мене при цьому, як і завжди,  були професіоналізм, патріотизм і порядність.

... Наші спільні зусилля, спрямовані на впровадження нових стандартів, цінностей та підходів до організації роботи, приносять позитивні результати. Уболівання за загальну справу, небайдужість до її результатів, прагнення зробити українську розвідку ефективною і авторитетною – це ті якості, які нас об’єднують і дають змогу впевнено рухатися вперед.


... Ще є чимало невирішених проблем, і нам разом належить наполегливо працювати над їх вирішенням. Я повною мірою усвідомлюю, що попереду на нас очікує тривала і напружену робота. Тому усім нам, як ніколи, слід бути відповідальними, згуртованими і зібраними. Водночас я упевнений, що ми успішно доведемо започатковану справу до кінця і спільно здолаємо всі труднощі.
Бажаю вам витримки, терпіння і віри в нашу перемогу."


Про Голову Служби Зовнішньої Розвідки України
Гвоздь Віктор Іванович

Народився 24 травня 1959 року в Тернопільській області.

Освіта:

- Київське вище загальновійськове командне училище імені М.В.Фрунзе (спеціальність «тактична розвідка»), 1981 р.;

- юридичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка (спеціальність «правознавство»), 1997 р.;

- магістратура Київського університету економіки і права (магістр права), 2005 р.;

- Воєнно-дипломатична академія (магістр військового управління), 2009 р.

З 1981 по 1993 рік проходив службу на командних та штабних посадах в частинах і підрозділах розвідки Збройних сил СРСР і України.

У 1993-1995 роках брав участь у миротворчих операціях ООН на території колишньої Югославії.

У 1996-1999 роках обіймав посаду аташе з питань оборони при Посольстві України в Хорватії та Боснії і Герцеговині.

У 1999-2000 роках був заступником начальника управління ГУР Міністерства оборони України.

З 2000 по 2003 рік був представником Міністерства оборони України при Постійному представництві України при ООН (Нью-Йорк, США); членом делегації України в Раді Безпеки ООН.

З 2003 по 2005 рік обіймав керівні посади в Службі безпеки України і в Службі зовнішньої розвідки України.

У 2005-2008 роках був завідувачем відділом програм військово-технічного співробітництва Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України.

З 17 січня 2008 по 17 серпня 2010 року обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У 2012-2014 роках був Президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».

24 лютого 2014 у відповідності з Постановою Верховної Ради України призначений Уповноваженим по контролю за діяльністю розвідок в Україні.

27 лютого 2014 призначений Головою Служби зовнішньої розвідки України.

Генерал-лейтенант запасу.

Кандидат військових наук.

Заслужений юрист України.

Одружений, має двох дітей.

Вільно володіє англійською, хорватською, сербською, китайською мовами.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, нагородами ЗС СРСР, України та іноземних держав.

Підготував Олександр Майстренко
Джерело: szru.gov.uaНемає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі