субота, 2 травня 2015 р.

Діяльність розвідки держави перед і під час війни

По самому своєму роду розвідка процес секретний, інакше вона розвідкою не була б. 
                                 
                                     Розвідка перед війною.
     Розвідка країни повинна створити за кордоном ефективні мережі, які забезпечували регулярний інформаційний потік з країни перебування. Так, військова розвідка свою легальну мережа має у вигляді аташатів у складі посольств. Їх чисельність залежить від загальної чисельності посольств, у великих країнах є поряд з військовими також військово-морський і військово-повітряний аташе. Вони ведуть «офіційну» військову розвідку, тобто збір даних про збройні сили досліджуваної держави. Одночасно працівники розвідки в якості легальних представників направляються під «дахом» тих чи інших недипломатичних установ (наприклад, торгпредств). Третьою складовою частиною апарату військової розвідки є нелегальні резидентури. Як правило, вони очолюються військовими офіцерами, які проживають під чужими іменами і з іноземними паспортами. Також створюються великі мережі (резидентури), замасковані під комерційні підприємства. Форми прикриття гнучко варіюються залежно від індивідуальних якостей і можливостей розвідника.
     У політичній розвідці зовнішній апарат виглядає дещо інакше, бо керівник легальної резидентури зазвичай не має офіційного поста, а закамуфльований під дипломата (секретаря або радника посольства), який має кілька співробітників, які найчастіше працюють у консульському відділі. Останні здійснюють як вербування, так і керівництво вже існуючої агентурою. Нелегальна мережа організовується двох родів: під чужими іменами направляються співробітники політичної розвідки (нелегальні резиденти), що створюють свої агентурні мережі і мають зв'язок з центром через легальні резидентури. Одночасно в складі цих мереж функціонують і ті громадяни іноземних держав, які є джерелами (завербованими агентами).
     Обидві гілки розвідки при пошуку своїх джерел не обмежуються «ідеологічним потенціалом» тобто позитивним ставленням іноземного громадянина до країни та її громадян. Використовуються методи гри на людських слабкостях і матеріальній зацікавленості (робота за матеріальну винагороду).
     У країні має приділятися максимум уваги підготовці нових розвідкадрів, які повинні мати знання мови країни перебування, навчанню спеціальних навичок, повинна бути продуманість легенд, високий культурний рівень і т. д.).
   Розвідслужба повинна налагодити інформацію про наміри країни перебування розвідників.
   При всій відмінності оперативної підпорядкованості з наростанням військової небезпеки зміст роботи всіх резидентур набуває все більшу спільність. В інформації, що надходить з органів військової розвідки, політичної розвідки, розвідорганов прикордонних військ стають переважати відомості про пересування військ країни-агресора. В результаті повинна зростати інформованість керівництва країни.
   Перед доповіддю інформації у вищі ешелони влади розвідінформація зазвичай серйозно обробляється аналітичними центрами разведорганов.
     Розвідоргани прикордонних військ, володіючи власними розведзасобами можуть і повинні збирати відомості про зосередження і висунення військ країни-агресора.
     Але потрібно пам'ятати, що розвідка країни може стати прямою жертвою добре спланованої дезинформаційній операції з боку противника, шляхом підведення до резидентури і вербування нового агента як цінного джерела, який може бути подвійним агентом ("підсадною качкою") і через нього може йти дезінформація у вищі ешелони влади, до командування частин і з'єднань, які на основі цієї дезінформації можуть приймати помилкові рішення, які призводять до невдач і втрати сил і засобів.
      Країна, яка захищається від агресора не повинна сподіватися, що з
боку їй буде пред'явлено якийсь «ультиматум», на основі якого
можна буде вести переговори.
  Аналітичні органи розвідки повинні робити важкий вибір між достовірними і недостовірними відомостями про ворога. На основі достовірних відомостей вживаються заходи для зміцнення прикордонних військ і підтягування резервів. Розвідка повинна зуміти визначити масштаби розгортання військ противника. Має бути реально визначена чисельність наступаючого угруповання противника і час можливого нападу або ненападу, повинні бути розкриті стратегічні плани противника.
     Повинно бути достатня кількість джерел у центральному апараті країни-агресора.
                                                                                  
                                        Розвідка під час війни.
  Війна вимагає мобілізації всіх засобів розвідки, колосальної напруги моральних і фізичних сил розвідників.
     Розвиток подій в початковий період війни не повинен бути несподіваним для розвідки, щоб з перших днів не довелося діяти не за тими планами, які готувалися і відпрацьовувалися раніше. З перших днів війни не повинний бути втрачено зв'язок з джерелами і резидентурами в країні-агресора, в союзних з нею країнах, в інших державах, з території яких можливо вести розвідувальну діяльність проти країни-супротивника. Повинні бути попереджені провали агентурної мережі в цих країнах щоб не втратити свої джерела. Потрібно максимально зберегти свої сили і засоби.
    Розвідуправління, до початку війни повинні взяти курс на створення агентурної мережі здатної працювати у воєнний час, забезпечивши її всіма необхідними матеріалами ресурсами і зв'язком.
    Керівництво розвідуправління повинна вживати заходів з підвищення бойової та мобілізаційної готовності розвідки, нагромадженню матеріально-технічних засобів та озброєння, створення і здійснення планів розвідувальної роботи під час війни.
   Повинні здійснюватися заходи щодо створення в прикордонних з противником районах запасів зброї, боєприпасів і військового майна, підривних засобів для спеццілей, по організації запасної агентурної мережі на основних об'єктах чи поблизу з відповідною системою зв'язку на нашій території глибиною 100 - 150 км. від лінії розмежування з країною-агресором.
         З початком війни повинна розгорнутися енергійна робота з організації активної розвідувальної діяльності. Зокрема, мають бути проведені наступні заходи:
   З початком війни повинна проводитися прискорена підготовка розвідників-диверсантів. Розвідуправління в умовах мінливої обстановки повинні докладати великих зусиль, щоб не тільки зберегти, але й збільшити сили і засоби розвідки.
     Потрібно значно активізувати роботу всіх офіційних розвідапаратів і джерел за кордоном. На належному рівні має бути організована взаємодія різних видів розвідки, потрібно організувати матеріально-технічне та фінансове забезпечення зарубіжних органів розвідки. Резидентури повинні бути забезпечені фінансовими засобами для роботи у воєнний час.
     Вже на початку військових дій військова розвідка має здобувати дані про угрупування військ противника, і їх чисельність, можливі напрямки головних ударів, технічної оснащеності частин і з'єднань противника, про перегрупування військ і резервів, доповідати про позицію різних країн.
     Регулярно повинна надходити інформація про військові плани, стан армії і озброєння армії противника, про становище на фронті, а також цінні відомості з інших країн.
     Розвідка повинна систематично отримувати розшифровані зведення з армії противника, а також директивні вказівки штабів і командування армії противника, щоб щодня представляти військовому керівництву країни оперативні зведення штабів супротивника про становище на фронті.
     Основні напрямки роботи розвідки:
     Військовою розвідкою зазвичай захоплюються полонені (так звані "язики" і штабні документи супротивника. Органами військової розвідки регулярно повинні отримуватись документи зі штабів противника, дані про секретні переговори військового командування противника. В зайнятих ворогом районах мають створюватись партизанські загони і диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої армії, для розпалювання партизанської боротьби всюди і скрізь, для підриву мостів, доріг, псування зв'язку, підпалу складів, напади на колони військової техніки супротивника, на штаби.
     Особливу і вельми важливу роль у роботі військової розвідки під час війни
грають партизанські загони, що створюються органами військової розвідки. Основними їх завданнями є збір розвідувальних відомостей про
військах противника, зрив його військових заходів, здійснення диверсій на
військових об'єктах, порушення комунікацій.
    Стратегічна зовнішня розвідка, особливо резидентури в інших країнах повинні взяти курс на створення розвідувальної мережі на території країн, що оточують країну-агресора, і на території воюючих і нейтральних держав. Що стосується союзників країни, то досвід війни показав: розвідувальна робота на їх території вельми корисна не тільки в сенсі з'ясування планів противника, а й для висвітлення важливих питань військово-політичного, економічного і науково-технічного планів союзників, якими вони іноді уникають ділитися з нашою державою.
    На базі партизанських загонів можуть формуватися оперативні центри для організації розвідувальної роботи - підбору джерел інформації та виконання диверсійних завдань. Такі центри повинні розкривати угруповання військ противника в своїх районах і стежити за перекиданням резервів. Тут повинна створюватися велика агентурна мережа.
    Організаційна структура розвідуправління повинна відповідати умовам роботи у воєнний час.
    Розвідка повинна своєчасно встановити зосередження ударних угруповань противника і правильно визначити напрямки його головних ударів.
    На основі даних, отриманих від агентури та інших джерел, повинен розкриватися задум супротивника.
    До початку військових операцій супротивника має бути розкритим все угруповання військ противника першої лінії, система їх оборони та угруповання багатьох підрозділів перед фронтом наших військ. Повинні бути здобуті дані про бойовий і чисельний склад, озброєння і дислокації основних частин.
       Активно повинна діяти також повітряна розвідка (БПЛА) для своєчасного розкриття перекидання військ.
 Крім того, розвідкою повинні вживатися заходи з дезінформації супротивника. Через впроваджених розвідників у розвідку противника наше командування змогло б передавати фальшиві відомості про  заходи наших ЗС, які ніби-то передбачаються, ввівши супротивника в оману щодо намірів командування  і головного удару.
    Розвідці має бути поставлена ​​задача постійно стежити за всіма змінами в угрупованні противника і своєчасно визначати напрями, на яких він проводить зосередження військ і, особливо, танкових і ракетних частин. Ставиться також завдання розкрити резерви і їх розташування, хід перегрупування і зосередження військ противника.
       Стратегічна розвідка повинна вчасно отримати дані про виробництво нової військової техніки країною-ворогом повинні бути здобуті і основні тактико-технічні характеристики цього озброєння.
    Розвідка повинна мати цінну агентуру в штабах противника, щоб систематично відстежувати всі його заходи з підготовки військових операцій.
    На підставі даних, що надходять від усіх видів розвідки, командування повинно мати повну картину планів противника, а розвідоргани уважно стежити за пересуванням військ противника і постійно засилати в його тил розвідувальні і диверсійні групи.
    Слід підкреслити, що робота розвідників може проходити у важких умовах окупації, коли окупаційні власті проводять облік населення, насаджують широку мережу інформаторів. Все населення залучається до окопних та інших робіт, значна частина молоді примусово мобілізовується в армію супротивника. Практично всі великі населені пункти і вузли залізниць знаходяться під неослабним контролем, пересування по дорогах без спеціального дозволу заборонено.
    Повсюдно лютують поліцейські органи, контррозвідка, численні каральні підрозділи. Від розвідників потрібні найвища обережність, пильність, вміння орієнтуватися в складних умовах боротьби.
    Зовнішньою розвідкою повинна бути значно посилена антивоєнна і
інтернаціональна база в агентурній роботі.
    Також розвідка повинна забезпечити детальне розкриття систем оборони противника, управління військами.
    Повинна працювати радіорозвідка, засоби радіоелектронної боротьби з перехоплення відомостей і встановлення положення військ і штабів супротивника. Комплексне використання всіх видів і засобів розвідки відіграє важливу роль у забезпеченні переможного ходу і результату операцій війни.
    Апарати військових аташе в країнах, з якими країна має дипломатичні відносини повинні націлюватися на розширення діяльності по збору відомостей про противника, використовуючи всі існуючі можливості.
    Від разведаппаратов зовнішньої розвідки в різних країнах повинна надходити інформація про збройні сили країни-агресора, її військово-економічний потенціал, про діяльність її союзників.
    Стратегічна розвідка країни повинна правильно оцінити стан економічних можливостей країни-супротивника у війні та її сателітів, склад їх збройних сил як на всьому фронті, так і по стратегічним напрямкам. Розвідка повинна своєчасно встановити появу у супротивника нових технічних засобів боротьби і введення в дію нових військових промислових підприємств, добути достатньо повні дані про морально-політичний стан військ. Це дозволило б Верховному Головнокомандуванню вчасно розкривати плани і наміри командування армії противника, краще і правильніше розробляти операції наших військ.

Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі