пʼятниця, 19 вересня 2014 р.

Банківська система Японії

Сучасна банківська система Японії виникла після Другої світової війни і побудована за американським зразком. Вона є однією з найбільш потужних і розвинених у світі в даний час. 
Серед провідних світових банків частка Японії в останні роки неухильно підвищується. Потужні фінансово-промислові групи на чолі з японськими банками здійснюють великомасштабні промислові інвестиції в США, в країнах Західної Європи, Азії та Австралії. Кредитна діяльність японських банків за кордоном має тенденцію до посилення інтернаціоналізації: деякі з них стали центрами міжнародного кредитування. Розширюються і масштаби розміщення цінних паперів японськими банками на ринках США та країн Західної Європи. Японський банк розвитку здійснює пільгове короткострокове кредитування окремих галузей економіки, в підтримці яких не зацікавлені приватні банки. Створення фінансово-промислових груп в нинішній період також є особливістю розвитку банківської системи країни. 
Банківську систему країни очолює Центральний Банк. Статутний капітал Банку в ієнах, більше половини його належить державі. Акціонери не беруть участь в управлінні діяльністю банку. Центральний банк очолюють його Президент і Директорат, що складається з ряду віце-президентів, радників Президента, інспекторів з нагляду за веденням справ і директора. 
До методів управління Банку Японії ставляться: ліцензування банківської діяльності; встановлення мінімального розміру статутного капіталу для банків; видача дозволів на зміну найменувань банків, створення і ліквідацію їх філій. Центральний банк встановлює мінімальні рівні показників банківської ліквідності. До них відносяться: норма власного капіталу, що визначає частку власного капіталу банків в його сукупному розмірі; норма ліквідних активів, що відображає співвідношення капіталу до боргових зобов'язань; норма нерухомості; обмеження на видачу великих кредитів та ін. Встановлюються також зобов'язання банків за поданням звітної документації. У перші повоєнні десятиліття Японія не використовувала активно класичні інструменти грошово-кредитної політики. Домінувало пряме кількісне лімітування кредиту і штучне заниження процентних ставок, що забезпечувало високі темпи економічного зростання. Внаслідок глибокої і тривалої економічного кризи, що почалася в середині 70-х років, суттєво посилився вплив держави на кредитну систему країни і зросло значення грошово-кредитного регулювання економіки. 
Головними органами грошово-кредитного регулювання в країні виступають: Банк Японії, Міністерство фінансів і Федерація економічних організацій. До основних методів регулювання належать: зміна норм позичкового відсотка і обов'язкового резервування; проведення операцій з державними цінними паперами та іноземною валютою; адміністративні заходи, що проводяться спільно з урядом. Переважання адміністративних заходів, що мало місце в 70-і роки, змінилося ринковими методами регулювання. Державний контроль над діяльністю банків був ослаблений. Однак в руках уряду залишилася функція кредитування об'єктів з високим ризиком діяльності та низькою рентабельністю. 
Банківська система Японії складається з приватних банків, кредитних асоціацій, урядових фінансових установ, а також філій іноземних банків. Вона є однією з найбільш потужних і розвинених у світі в даний час. Серед провідних світових банків частка Японії в останні роки неухильно підвищується.

Ю. Посмариненко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі