пʼятниця, 21 березня 2014 р.

Відповідальність за порушення норм міжнародного права

Руйнівний характер військових дій завжди вражав уяву людей. Застосування зброї призводить не тільки до поразки збройних сил противника, від нього страждає і цивільне населення. Грабежі, взяття і розстріл заручників, згвалтування, депортація населення, інші жорстокі дії щодо цивільного населення - все це невід'ємна частина будь-яких збройних конфліктів, що відбуваються в багатьох районах земної кулі. 
Коли в результаті науково-технічного прогресу було створено атомна, воднева і інша зброя масового знищення, здатна занапастити людство, зросло значення правового регулювання збройних конфліктів. 
XX століття з'явився переломним у цьому відношенні. До початку XX століття міжнародне право поділялося на дві приблизно рівні частини - право війни і право миру. 
Сучасне міжнародне право забороняє не тільки агресивні війни, але і застосування сили і погрозу силою в міжнародних відносинах, зобов'язуючи держави вирішувати свої суперечки виключно мирними засобами. 

Сучасне міжнародне право і правові системи більшості держав світу забороняють агресивні війни та їх пропаганду. Однак це не означає, що війни вже виключені з історії людства. Війни в Кореї і В'єтнамі, вторгнення США в Гренаду (1983 р.), Панаму (1989 р.), Ірак (2003 р.), багаторічна війна Ізраїлю проти арабських держав - ось далеко не повний перелік воєн, що забрали мільйони життів вже після Другої світової війни. 
Для полегшення долі жертв війни, виключення необгрунтованих людських втрат, пом'якшення наслідків війни, обмеження засобів і методів ведення військових дій ще в XIX в. на міжнародних форумах (Паризький конгрес 1856 р., Гаазькі конференції світу 1899 і 1907 рр..) були прийняті перші договірні норми, що обмежують засоби і методи ведення війни. 

До числа основних джерел міжнародного гуманітарного права належать: Декларація про морські війни 1856 р., Декларація про невживання куль, що легко розгортаються і сплющуються  1899 р., Гаазька конвенції 1899 і 1907 рр.., Женевський протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів 1925 року, Статут міжнародного військового трибуналу 1945 р., Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. з додатковими протоколами 1949 і 1977 рр.., Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 р. і про заборону або обмеження окремих видів звичайної зброї 1980 р. і ін.
Кожна з чотирьох Женевських конвенцій 1949 включає положення, що надають правовий захист конкретній категорії жертв збройних конфліктів. Так, Перша Женевська конвенція забезпечує правовий захист хворих і поранених у діючих арміях; Друга конвенція - поранених, хворих і осіб, потерпілих корабельну аварію, зі складу збройних сил на морі; Третя - військовополонених; Четверта - цивільного населення під час війни. Беручи до уваги особливості збройних конфліктів, що мали місце після 1949 року, зміст Женевських конвенцій в 1977 році було доповнено і розширено двома Додатковими протоколами. 
Окремі обмеження, встановлені міжнародним гуманітарним правом, поширюються і на збройні конфлікти неміжнародного (внутрішнього) характеру. 
Міжнародне гуманітарне право передбачає різницю між міжнародними і неміжнародними збройними конфліктами. 
Під міжнародним збройним конфліктом (війною) розуміється збройне протистояння між двома або кількома державами. У цьому випадку застосовуються численні норми міжнародного гуманітарного права, що містяться в чотирьох Женевських конвенціях 1949 р. і Додатковому протоколі 1977 р. Вони набувають чинності з самого початку військових дій незалежно від причин виникнення і характеру конфлікту. 
Неміжнародний збройний конфлікт - це збройне протистояння в межах однієї держави між силами уряду і антиурядовими загонами (повстанцями). Держава володіє правом самостійно вирішувати власні внутрішні проблеми (в тому числі правом застосовувати силу для відновлення на своїй території законності і порядку, вводити режим надзвичайного стану). Однак у своїх діях вона пов'язана нормами міжнародного гуманітарного права. Дотримання гуманітарних правил в неміжнародних конфлікті обов'язково не тільки для урядових збройних сил, а й для збройних загонів, що протистоять уряду. Норм, застосовних до неміжнародного збройного конфлікту, менше ніж норм, які застосовуються у випадку міжнародного конфлікту. Вони викладаються в загальній для всіх чотирьох Женевських конвенцій статтею 3 та Додатковому протоколі II. 
Таким чином, як у випадку міжнародного збройного конфлікту, так і у випадку збройного конфлікту неміжнародного характеру, необхідно вести військові дії, строго дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, керуючись принципами гуманності. 
Зауважимо, що майже всі країни світу є учасниками Женевських конвенцій. СРСР приєднався до Женевських конвенцій 1954 року і до Додаткових протоколів в 1989 році. Міжнародне гуманітарне право переслідує дві основні мети: 
1. Захист осіб, які не беруть участі або припинили брати участь у воєнних діях. 
2. Обмеження засобів ведення війни і методів ведення бою. 
Так, міжнародне гуманітарне право захищає цивільних осіб, медичний і духовний персонал, які не беруть участі у військових діях. Крім того, воно забезпечує захист пораненим, потерпілим аварію корабля, хворим і військовополоненим, які припинили участь у воєнних діях. 
Окремі місцевості та об'єкти, зокрема, лікарні та санітарні транспортні засоби також користуються захистом норм міжнародного гуманітарного права і не повинні бути піддані нападам. При цьому міжнародне гуманітарне право встановлює окремі види ясно розпізнаних знаків і емблем, які можуть бути використані для захисту осіб і місцевостей. Йдеться, зокрема, про емблему Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 
Міжнародним гуманітарним правом встановлюється ряд обмежень і заборон на застосування воюючими сторонами способів і засобів при веденні бойових дій збройних конфліктів та миротворчих операцій. 
Зокрема, як в ході бойових дій, так і після виконання поставленого завдання, командир зобов'язаний вжити заходів щодо розшуку і збору поранених і хворих незалежно від їх приналежності, захистити їх від мародерства і забезпечити їм необхідний догляд та захист. Всім пораненим, хворим та особам, потерпілим аварію корабля, незалежно від того, до якої сторони вони належать, надаються в максимально можливій формі і в найкоротші терміни медична допомога та догляд. Між цими людьми не проводиться жодної різниці з яких би то не було міркувань, крім медичних. Статус військовополоненого і право на відповідне звернення набирають чинності з моменту взяття людини в полон і діють до його остаточного звільнення та репатріації. З військовополоненими необхідно звертатися гуманно, захищати їх від актів насильства, залякування, образи і цікавості оточуючих. Вони повністю зберігають свою цивільну правоздатність, якою користувалися до захоплення в полон. До офіцерів і прирівняним до них військовополоненим слід ставитися з повагою, що покладається їх званням і віком. 
Закони та звичаї війни не нове і тим більше не чуже поняття для України та її Збройних Сил. 

Підставою для виникнення міжнародно-правової відповідальності є вчинення державою міжнародного правопорушення (міжнародно-протиправного діяння). Міжнародне правопорушення - це дія або бездіяльність суб'єкта міжнародного права, що порушує норми міжнародного права і завдає іншому суб'єкту або всьому міжнародному співтовариству в цілому шкоду матеріального або нематеріального характеру (наприклад, агресія, посягання на територіальну цілісність та політичну незалежність, порушення договірних зобов'язань). 
Подібні норми існують здавна. Наприклад, ще за римським правом пірати вважалися ворогами людського роду. 
Порушення міжнародно-правових норм тягне за собою відповідальність. У міжнародному гуманітарному праві відповідальність ділиться на два види: відповідальність держави (наприклад, у формі репарації за заподіяну шкоду) і відповідальність індивідів (конкретних правопорушників). На жаль, рішення про вчинення міжнародних злочинів приймаються військовим керівництвом держави, а тягар відповідальності лягає на державу в цілому, його населення. Тому так важливо встановити відповідальність керівників та посадових осіб держави за вчинення злочинів проти миру і безпеки людства. З цією метою були засновані Нюрнберзький і Токійський міжнародні військові трибунали, міжнародні кримінальні трибунали для Югославії і Руанди. У 1998 р. на міжнародній конференції в Римі був прийнятий Статут (статут) постійного міжнародного кримінального суду, до компетенції якого віднесено переслідування і покарання осіб, які вчинили військові злочини. 
Сучасному міжнародному праву відомі два види санкцій проти держави: політичні та економічні. 
Політична відповідальність може наступати у формі санкцій або сатисфакцій. Санкції - це примусові дії щодо держав-порушників, застосовувані Радою Безпеки ООН відповідно до ст. 39, 41, 42 Статуту ООН. Примусові дії включають заходи військового (демонстрації, блокада) і невійськового характеру (повний або частковий розрив економічних відносин (ст. 41 Статуту ООН); виключення зі складу ООН (ст. 6 Статуту ООН); призупинення прав і привілеїв, що належать державі як члену ООН (ст. 5 Статуту ООН). 
Так, після Другої світової війни політичні санкції були застосовані проти фашистської Німеччини та включали: окупацію території Німеччини, обмеження її суверенітету і взяття союзниками на себе верховної влади, відторгнення частини її території. Юридичною підставою таких дій союзників служила відповідальність Німеччини за розв'язування і злочинне ведення агресивної війни. 
Сатисфакції складаються у вираженні жалю, задоволення, співчуття, взяття зобов'язання притягнути винних до відповідальності. Вони застосовуються у разі нематеріальної шкоди, заподіяної честі і гідності держави. 

Встановлення політичної та матеріальної відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права є однією з гарантій зміцнення міжнародного правопорядку, важливим превентивним заходом, спрямованим на запобігання збройних конфліктів. 
Потерпіла сторона може звернутися з проханням до ООН, а через неї до всього співтовариству держав, Євросоюзу, Міжнародному Комітету Червоного хреста, щоб ті спонукали супротивну сторону дотримуватися норм гуманітарного права. Вона може звернутися також до Міжнародного суду в Гаазі, але тільки в тому випадку якщо обвинувачена сторона визнає компетенцію цього суду. 
Є кілька видів відповідальності за злочини, пов'язані з порушенням норм міжнародного гуманітарного права. 
До таких порушень відносяться дії, спрямовані проти осіб і об'єктів, що знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права: 
- Навмисне вбивство, тортури і нелюдське поводження, включаючи медичні, біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного каліцтва, нанесення шкоди здоров'ю; 
- Умисний напад на особу, коли відомо, що вона припинила брати участь у бойових діях, якщо такий напад спричинив його смерть, або серйозне тілесне ушкодження, або збиток здоров'ю; 
- Взяття заручників; 
- Умисне перетворення цивільного населення або окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, в об'єкт нападу, якщо воно є причиною смерті, або серйозних тілесних ушкоджень, або шкоди здоров'ю; 
- Незаконний арешт; 
- Умисне віроломне використання міжнародних і національних відмітних емблем, знаків, прапорів і сигналів, якщо воно є причиною смерті, або серйозних тілесних ушкоджень, або шкоди здоров'ю; 
- Незаконна депортація або переміщення цивільного населення окупованої території за її межі; 
- Примус військовополонених та інших осіб супротивної сторони служити у своїх збройних силах та (або) до участі в бойових діях, спрямованих проти їх власної країни; 
- Незаконне довільне і проведене у великому масштабі руйнування і привласнення майна, що не викликається військовою необхідністю; 
- Умисне вчинення нападу невибіркового характеру, що торкається цивільного населення або цивільних об'єктів, коли відомо, що такий напад стане причиною надмірних по відношенню до передбачуваного конкретної і прямої воєнної переваги втрат серед цивільного населення або шкоди цивільним об'єктам; 
- Умисне вчинення нападу на особливо небезпечні об'єкти, коли відомо, що такий напад стане причиною надмірних втрат життя, поранень серед цивільних осіб або шкоди цивільним об'єктам по відношенню до прямого військового переваги, яку передбачається отримати; 
- Умисне перетворення ясно розпізнаних історичних пам'яток, творів мистецтва або місць відправлення культу, які є культурною або духовною спадщиною народів і яким спеціальною угодою, укладеною в рамках компетентної організації, надається особливий захист, на об'єкт нападу, внаслідок чого вони зазнають великих руйнувань, коли немає свідчень про використання таких об'єктів супротивною стороною для підтримки військових зусиль і коли такі історичні пам'ятки, твори мистецтва та місця відправлення культу не розміщені поблизу воєнних об'єктів; 
- Умисне перетворення необоронних місцевостей і нейтральних зон на об'єкт поразки, якщо воно є причиною смерті, або серйозних тілесних ушкоджень, або шкоди здоров'ю; 
- Умисне позбавлення права осіб, що знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, на неупереджене і нормальне судочинство. 
Застосування заборонених засобів ведення бойових дій також відноситься до злочинів. Винні у їх застосуванні відповідно до норм міжнародного гуманітарного права притягуються до кримінальної відповідальності. 

Форми і види відповідальності за порушення норм міжнародного права 

Міжнародний суд ООН - один з основних міжнародних інститутів, в повноваження якого входить накладення заходів міжнародної відповідальності на держави 
Міжнародно-правова відповідальність реалізується у двох формах: матеріальній і нематеріальній. До матеріальної відповідальності відносять, з певними застереженнями, такі види: 
Репарації - відшкодування заподіяної шкоди товарами, роботами або послугами. 
Реституція - повернення стану в положення, що існувало до вчинення правопорушення. Прикладом реституції може служити звільнення незаконно затриманих осіб, повернення протиправно конфіскованого майна, скасування незаконно продиктованої судової заходи. Реституція не може застосовуватися, якщо вона є матеріально неможливою, або якщо вона тягне за собою тягар, непропорційний вигоді від реституції в порівнянні з компенсацією. Деякі форми реституції можуть мати нематеріальний характер, наприклад, скасування закону чи іншого нормативного акта, що суперечить міжнародному праву, скасування судового рішення, котрий права іншої держави і т.д. 
Компенсація - термін, що використовується в сучасному міжнародному праві для позначення фінансового відшкодування матеріальної шкоди або моральної шкоди. Компенсація може включати відсотки з суми, в яку оцінюється заподіяний збиток. Компенсація є найбільш вживаною формою відшкодування збитку в міжнародних відносинах. 
До нематеріальної відповідальності відносяться: 
Сатисфакція - задоволення заподіяної шкоди (заподіяної насамперед міжнародному престижу держави, його політичним інтересам) нематеріальними засобами. Звичайно здійснюється у формі принесення офіційних вибачень, співчуттів, визнання неправомірності своїх дій, а також може включати дисциплінарні заходи або покарання щодо тих осіб, дії яких стали причиною протиправного діяння . 
Сатисфакція має місце в тих випадках, коли заподіяна шкода не піддається фінансовій оцінці або порушеня права неможливо відновити матеріально , часто на додаток до застосування інших заходів відповідальності : компенсації, реституції. Прикладами сатисфакції міжнародної організації є принесення НАТО офіційних вибачень Афганістану за загибель мирних жителів в результаті бомбардування в південній афганській провінції Гільменд. Запевнення чи гарантії неповторення неправомірного діяння в майбутньому - дана форма близька до сатисфакції, іноді розглядається як її різновид .
Декларативні рішення - констатація факту вчинення правопорушення якимось офіційним органом. Переважає точка зору, що це різновид сатисфакції. Так, Міжнародний Суд ООН оголосив у рішенні по справі про інцидент в протоці Корфу, що дії британського військово -морського флоту з розмінування албанських вод без дозволу Албанії були порушенням міжнародного права, і що така заява відповідає проханню Албанії і сама по собі є належною сатисфакцією .

Обмеження суверенітету - окупація території держави; залучення посадових осіб до відповідальності і т.д. У сучасному міжнародному праві можливо тільки в порядку здійснення міжнародних санкцій, введених Радою Безпеки ООН, або в порядку здійснення процедури в Міжнародному кримінальному суді або в спеціально створених міжнародних трибуналах, відповідно.

Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі