неділя, 6 жовтня 2013 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОХОРОННИКА
I. Загальні положення
1. Охоронник відноситься до категорії працівників організації , приймається і звільняється з роботи наказом керівника організації.
2. На посаду охоронника призначається особа, що має професійну освіту, спеціальну підготовку і стаж роботи не менше 1 року.
3. Охоронник підпорядковується безпосередньо керівникові організації.
4. У своїй діяльності охоронник керується:
- Законами України та іншими нормативно-правовими актами;
- Методичними матеріалами, що стосуються питань охорони організації;
- Наказами і розпорядженнями керівника організації;
- Дійсною посадовою інструкцією.
5. Охоронник повинен знати:
- Закони й інші нормативно-правові акти України, що регламентують роботу з охорони об’єкта та матеріальних цінностей;
- Специфіку і структуру організації, режим роботи його структурних підрозділів;
- Принципи організації охорони об'єктів організації;
- Характеристики технічних засобів захисту об'єктів від несанкціонованого доступу до них;
- Зразки перепусток, товаротранспортних накладних та інших перепускних документів;
- Підписи посадових осіб, що мають право давати розпорядження на ввіз і вивіз товарно-матеріальних цінностей;
- Правила перевірок вантажів, що вивозяться;
- Правила користування технічними засобами охоронної сигналізації;
- Порядок прийому під охорону відособлених приміщень, реагування на спрацьовування сигналізації;
- Місця розташування первинних засобів пожежегасіння і зв'язку, порядок користування ними;
- Правила огляду речей і особистого огляду, здійснення адміністративного затримання, оформлення матеріалів про правопорушення, застосування спеціальних засобів і засобів радіозв’язку;
- Загальні принципи надання першої медичної допомоги;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку й інструкцію про пропускний режим на охоронюваному об'єкті;
- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
6. ___________________________________________________________________________________________
II. Завдання та обов'язки

Охоронник зобов'язаний:
1. Забезпечувати охорону об’єктів та матеріальних цінностей підприємства та особисту охорону керівника організації;
2. Здійснювати контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріальних цінностей;
3. Негайно доповідати керівництву про прибуття підозрілих осіб в організацію;
4. Припиняти спроби несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт;
5. Здійснювати контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної сигналізації;
6. Повідомляти про їхнє спрацьовування керівнику організації а при необхідності ;
7. З'ясовувати причини спрацьовування сигналізації і вживати заходів до затримки порушників;
8. Щоденно контролювати здавання та приймання під охорону обладнаних сигналізацією відособлених приміщень з матеріальними цінностями;
9. Здійснювати дії по попередженню і припиненню правопорушень на охоронюваних об'єктах;
10. Здійснювати затримку осіб, що намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з охоронюваного об'єкта або підозрюваних у здійсненні правопорушень;
11. Володіти прийомами рукопашного бою і самозахисту;
12. Користуватися різними видами зв'язку;
13. Забезпечувати дотримання надійного контрольно-пропускного режиму;
14. Контролювати та забезпечувати наявність при собі у керівника організації всіх необхідних засобів для здійснення його діяльності, в тому числі достатніх грошових коштів ;
15. Виконувати всі розпорядження керівника організації швидко, без заперечень, точно і в необхідний термін.
III. Права

Охоронник має право:
1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності;
2. Вносити на розгляд керівництва організації пропозиції щодо покращення стану безпеки організації;
3. Запитувати особисто й одержувати від керівників підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків;
4. Клопотати перед керівництвом організації про надання сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
5. _________________________________________________________________.
6. _________________________________________________________________.
IV. Відповідальність

Охоронник несе відповідальність за:
1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;
2. заподіяння матеріальної шкоди - у межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
3. _________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі