неділя, 1 вересня 2013 р.

Молитва каяття


Святий Боже!

Я розумію, що всі неприємності, з якими я зустрівся у своєму житті – це наслідок моїх неправильних дій. Я живу в тому світі, який побудував сам або довірив побудувати за себе іншим.

Не завжди я правильно використовував, даровані мені можливості і здібності для свого розвитку, чим завдавав біль собі і Богу.

Зараз до мене дійшло розуміння важливості і необхідності звільнення себе від допущених мною помилок для переходу в новий стан, де немає місця помилкам.
Отець Всевишній! Я звертаюся до Тебе, як син, який визнає свої помилки і бажає Преображення!
Послані Тобою тривожні сигнали, про допущені мною порушення законів творення, приходили до мене під час снів, у видіннях, хворобах і життєвих негараздах. Сьогодні мій стан і внутрішня тривога, при розумінні того, що відбувається, закликали мене зупинитися і подумати над правильністю всього, скоєного мною у вигляді: думок, емоцій, слів, вчинків та їх впливом на мій стан сьогодні.
Я даю всьому об’єктивну оцінку, виходячи зі сформованих у мене уявлень про всесвіт і людину, правил мислення і поведінки людини в цьому світі. Своєю переоцінкою життєвих цінностей, я коригую себе і свій вплив на навколишній світ.
Отець Всевишній, прости мене за те, що не слухав раніше одержуваних повідомлень про неправомірність своїх думок і дій, в тому числі:
- За незнання, нерозуміння, невиконання Твоїх заповідей у своїх діях, перебуваючи в достатку і ситості, самовдоволенні і непогрішності.
- За прийняття Твоєї благодаті, як належної, забуваючи дякувати Подателя всіх благ, чуйно звіряючи правильність свого руху по дорозі життя з сигналами душі!
Зараз я бажаю звільнити себе і тих людей, хто страждає або може постраждати за моєї причини, від впливу наслідків моїх помилок.
Для цього я зараз буду аналізувати своє життя, свої думки і вчинки, щоб знайти і усунути, допущені раніше помилки і зібрати свій, неправильно використаний потенціал.
Я виношу усвідомлені мною помилки, на суд власної совісті для їх розчинення з використанням, щоб вивільнився потенціалу для реалізації свого життя і життя ближніх.
Пробач за все пристрасті і жадання, через які я порушив норми життя, що позбавляють мене розумності і праведності!
Зараз я готовий до роботи над звільненням себе від допущених мною помилок в особистій творчості.
У прояві своєї совісті, як голосі душі, я бачу і відчуваю справедливого контролера якості їх усунення!
Я бажаю, щоб повне очищення мого розуму сталося в міру усвідомлення мною сенсу і згубності допущених помилок!
Нехай розчиняться мої помилки, а до мене повернеться мій час і світло!
Моя душа, прости мене за всі порушення, про які Ти казала мені, через прояв совісті, підкажи мені зараз про всі допущені мною порушення норм і правил людського співіснування.
Допоможи мені вийти на правильну траєкторію руху в просторі та часі Всесвіту.
Я сам повинен побудувати той світ, який називають світле майбутнє і всі взаємодії із зовнішнім світом.
Зараз моє серце болить за допущені обмеження прав інших людей і порушення правил загальної гармонії.
Я збираю в одне місце всі свої образи, проявлені щодо інших людей і людства в цілому, прощаю всіх своїх кривдників і анулюю свої негативні програми, встановлені на інших людей з будь-якими цілями!
Я прошу всіх людей чия еволюція і інтереси були несправедливо порушені, пробачити мене за допущені відносно вас порушення особистих прав і свобод.
Я прошу Бога і людей пробачити мене за цю помилку, а також:
- За нерозуміння і неприйняття мною самого себе таким, яким я повинен бути;
- За відсутність віри у власні сили і можливості з реалізації своєї долі, як програми особистих зобов’язань і завдань для виконання загального плану життя;
- За помилкове сприйняття свого призначення і темряву у власній свідомості, при сприйнятті себе;
- За створення і проходження неправдивих вчень про розум, Творця Всесвіту, людство, побудову Всесвіту, які звели мене вбік від правильного шляху до пізнання самого себе;
- За всі випадки занепаду духу, самозречення від самого себе, зневіру і депресію;
- За відмову від єднання, з подібними мені за своїми завданнями і вібраціями людьми, для загального сходження в еволюції;
- За не розуміння і порушення норм і правил людського співіснування;
- За невикористання власних можливостей у творчому процесі та своєчасній корекції того, що відбувається;
- За боязнь власного майбутнього, де я не бачив свого місця або лякався його прояви, відчуваючи наближення наслідків, за скоєне раніше;
- За проявлений фанатизм і жадання в будь-яких видах моєї життєдіяльності: у спорті, в захопленнях, в спілкуванні з будь-якими цілями, через які я плекав своїм потенціалом, інших, чужих мені людей;
- За бажання створення кумира із себе або з інших людей, не розуміючи, що цим я створював піраміду поклоніння і брав на себе наслідки порушень норм і правил людського життя;
- За боязнь бути таким, як усі, що породжує гординю, забуваючи про свою початкову індивідуальність;
- За манію власної величі і значущості, коли я принижував людей різними способами, крадучи таким способом у них енергію і час;
- За всі випадки неправильного погляду на світ і події, що позбавляли мене гнучкості і об’єктивного, правдивого бачення того, що відбувається, для проведення правильних подальших дій;
- За невміння вибудовувати своє світобачення, грунтуючись на чуйності, своєму творчому досвіді і знаннях, що формують мою свідомість;
- За штучно, створювані мною труднощі, у спілкуванні з людьми, відсутність здатності йти на компроміс, приймати точку зору своїх співрозмовників і опонентів, навіть бачачи їх правоту;
- За всі випадки прояву лестощів, лакейства і приниження своєї гідності; – за байдужість до власної долі і долі народу, в середовищі якого я народився і виріс;
- За байдужість до фактів, що спростовує уявлення про життя моїх предків, які повинні служити мені і моїм нащадкам базою побудови чистої свідомості;
- За особисте спотворення, відомих мені подій, на догоду особистій користі, з боязні перед покаранням або фізичним впливом;
- За безліч інших різних порушень чистоти моєї совісті і свідомості, про які я вже забув або приймаю їх, як норму сьогоднішнього дня, але це не відповідає правилам людського життя;
- За постійне бажання отримати похвалу своїм діям і зовнішньому вигляду за будь-яку ціну;
- За проявлені до інших людей прискіпливість, роздратування, гнів, крик, ненависть і інші негативні якості, що визначають слабкість мого духу і невпевненість у собі;
- За всі випадки брехні і лукавства, як свідомого обману себе і інших людей, у всіх формах його прояву з дитинства і до сьогодення;
- За всі мої відмови від правильної оцінки отриманих повідомлень і знаків понад, про якість виконання, пройдених мною життєвих уроків, у вигляді больових, тілесних відчуттів, снів, розладу у відносинах з людьми і навколишнім світом;
- За втручання в процес, природного здобуття особистого досвіду іншими людьми, особливо своїми і чужими дітьми, онуками, не маючи на те прав за правилом вільного волевиявлення;
- За самоусунення від необхідного участі в управлінні своєю країною, а значить від побудови спільного майбутнього;
- За віру словами брехунів і хибним обіцянкам;
- За всі причини, породжених мною негативних мотивів думок, емоцій, вчинків, допущені у всіх фрагментах часу мого життя, що не мають до цих пір виходу в діях;
- За всі форми ворожіння і виклику духів, а також – за будь-які магічні ритуали, спрямовані на порушення людських норм правил, в яких я коли-небудь брав участь або замовляв для виконання;
- За гру на сцені життя, з метою створення образу позитивної і благочестивої людини перед людьми, щоб ввести їх в оману і скористатися довірою;
- За манію власної величі і значущості, зменшуючи роль інших людей;
- За відмови цінувати те, що мав і радіти тому, що є;
- За манію переслідування з боку інших людей, не роблячи аналізу причин свого стану і визначення в собі центрів для подальшого їх усунення;
- За відмови побачити свої слабкості і недоліки, відсутність бажання зізнатися в них самому собі, а в потрібних випадках іншим людям для ліквідації їх причин;
- За стійкі, що не йдуть з кола моєї уваги, але не збагачують мій дух, бажання: удачі, грошей, влади, слави, соціального визнання, що заважають моєму духовному зростанню;
- За легковажне ставлення до Твоїх заповідей.

Отець Всевишній!
Прости мене за всі дії і бездіяльність, що сформували причини негативних наслідків для людей у всіх фрагментах спіралі часу! У тому числі:

- Зраду самого себе та інших людей через дачу обіцянок, помилкових клятв, обітниць, укладання договорів з сатаною, участь в організації воєн, вбивствах і інші, вільні і невільні гріхи, що порушують людське життя у всіх фрагментах часу і мірностях простору;

- За підвищення тону і крик у розмові з боязні, що мене не почують або не зрозуміють;

- За всі погані слова, вимовлені мною в усі часи, що руйнують підвалини моралі, моральності і гармонії, що руйнують мою генетику і навколишній світ;
- За використання в лексиконі слів, зміст яких інші люди не розуміють, а іноді і я сам, не знаючи їх руйнівного сенсу і дії відносно навколишнього мене світу;
- За відмови наповнювати світлом дні свої, присвячуючи десяту частину свого часу щоденній роботі над аналізом і усуненням допущених помилок в особистій творчості;
- За спотворення в собі істинних якостей батька і матері, не помічаючи їх у своїх батьках і предках;
- За порожні турботи і заняття, як марнотратство ресурсів часу;
- За всі випадки, коли вважав непосильно важким вантаж прожитих років, обов’язків, думок, почуттів, сформованих боргів при реалізації долі;
- За взяття на себе зобов’язань і справ більше, ніж міг виконати, в тому числі і чужих;
- За перекладення поточних завдань в проблеми, не вирішуючи їх своєчасно і дозволяючи їм згинати себе, замість того, щоб іноді скинути непосильний і часто не потрібне для себе тягар;
- За всі випадки торгівлі тілом і можливостями розуму, душею, свободою, чужими мені рухами, словами і звуками;
- За породжені мною образи: на долю, на батьків, на дружину, на дітей, на онуків, на родичів, на близьких мені людей, що викликають задуху і пухлини;
- За образи на друзів, яких сам вибрав і не зумів їх вчасно зрозуміти, щоб не порушити добрі відносини;
- За образи на суперників, яких сам створив, бо не зумів правильно вибудувати свої взаємодії з людьми, правильно донести до них свої бажання і потреби, не ущемляючи їх прав;
- За образу на своїх начальників, на уряд, державних чиновників і різні державні організації, що принижують і ошукують мене та інших людей, не пред’являючи до них ніяких вимог, відчуваючи образу і гіркоту;
- За всі випадки, коли вважав непосильним вантаж прожитих років, завдань, що стоять переді мною, обов’язків, думок, почуттів, боргів та випробувань сили духу;
- За виконання ролі дурня, який не прощає нікого і ніколи, не розуміючи того факту, що цим я караю тільки самого себе;
- За всі випадки, коли прямував всупереч своїм переконанням і морально-етичним принципам;
- За всі випадки тиску і нав’язування будь-кому своєї волі, придушення особистих бажань і устремлінь людини;
- За гіркоту в душі на час, в якому живу, на рослинний світ, на тваринний світ, на релігії, стихії, пори року;
- За почуття неприязні до окремим націй і рас, не розуміючи, що всі вони сьогодні розділені загальними ворогами для легкості завоювання планети і роботизації людства;
- За створення причин, перенесених травм, як фізичних, так і психічних, емоційних;
- За гру в прощаючу всіх людину, із залишенням болю і образи в душі на прощених мною людей;
- За всі випадки, коли я плутав поняття любов, як дію магніту серця і сексуальну пристрасть, проявлену моїм его, під керуванням тваринних інстинктів;
- За нереалізоване бажання любити, нічого не вимагаючи натомість;
- За глузування над чужим проявом любові;
- За не виявлену любов, до власних батьків, дітей та інших близьких мені людей, коли вони потребували моєї любові й ласки, а я приховував власне невміння її проявів за зовнішньою строгістю або зайнятістю;
- За постійну гру в образ доброї і правильної людини, не змінюючи свою суть;
- За всі випадки прояву несправедливості по відношенню до людей, які не були усунені особистим вибаченням;
- За, проявлені і приховані ревнощі, завищені вимоги до людей, змушуючі страждати улюблених мною людей і самого себе;
- За руйнування дружніх почуттів і стосунків в ім’я матеріальних вигод;
- За приниження людей, що стоять нижче мене на соціальних сходах, менш забезпечених матеріально і фізично слабших.
- За всі випадки помилкового свідчення проти людей з мого боку;
- За відсутність щедрості до близьких мені людям, партнерів по інтересам і роботі;
- За небажання ділитися своїми досягненнями, знаннями і вмінням з іншими людьми, навіть коли в цьому була життєва необхідність;
- За всі випадки прояву міжнаціональної заздрості й ненависті;
- За пред’явлені претензії до чого-небудь або до кого-небудь, без жодних на те підстав;
- За невміння правильно управляти своїми сексуальними емоціями, бажаннями і енергіями;
- За всі випадки, уявного і проявленого блудливого потягу, коли я помилково тваринну пристрасть брав за любов, плутаючи ці різні і протилежні почуття;
- За сексуальну розбещеність, як неправдиву вседозволеність, у всіх її видах;
- За перелюбства, як бажані, так і реалізовані, сексуальні надмірності, які я здійснив або замислив здійснити в усі часи;
- За уявні і виявлені ревнощі, пред’являючи права власності на іншу душу, що володіє повною свободою;
- За руйнування сімей і порушення гармонії сімейних відносинах у власній родині, догоджаючи тваринним позивам своєї плоті;
- За заздрість, матір всіх вад, породжену і виявлену у всіх видах, як бажання мати, не володіючи правом володіти, законно отримувати, користуватися на благо собі та іншим людям всім матеріальним;
- За крадіжку чужих ідей, можливостей, досягнень, грошей і матеріальних благ у всіх видах;
- За всі випадки передачі іншим людям, відомої мені чужої інформації, на шкоду її власнику;
- За приниження гідності інших людей, які не мають багатств;
- За хвастощі своїм добробутом і презирливу демонстрацію грошей і інших матеріальних благ;
- За демонстрацію легкості отримання грошей і матеріальних засобів, не розуміючи правила «гроші – гармонія»;
- За всі випадки, коли хотів за гроші купити дружбу, любов, успіх, престиж, посади, здоров’я та інші блага, які повинні купуватися за оцінкою особистої праці і справедливості;
- За жадібність в накопиченні багатств, формуючу страх їх втрати і жадібність у відносинах з людьми;
- За особисту участь в неправомірному перерозподілі, інформації, продуктів інтелектуальної праці, грошей, речей та інших засобів матеріального світу, що належать іншим людям!

Отець Всевишній!
Вибачте мене за мою брехню, як свідому, так і неусвідомлену.

Дозвольте мені відновити особисту гармонію в інтересах всесвіту, бо я усвідомив причини свого стану та його вплив на загальне благо.

Отець Небесний!
(Для холостяків)

Господи! З’єднай мене з моєю другою половиною, призначеної мені для здобуття потрібного досвіду, створення сім’ї, народження і виховання дітей.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі