пʼятниця, 27 вересня 2013 р.

Невиконання, неналежне виконання державним виконавцем своїх обов'язків.

Маю рішення суду про відшкодування матеріальних збитків. Виконавчий лист знаходиться у провадженні виконавчої служби. Відповідач від сплати ухиляється. У виконавчій службі мені відповідають, що у них немає відомостей про його постійне місце роботи та що його двічі викликали до виконавчої служби, але він не з'являється. Порадьте, що мені робити. Як на мене, то державний виконавець просто не виконує належним чином свої обов’язки.  Олександр.

Умови та порядок примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), у разі невиконання їх у добровільному порядку, передбачені Законом України "Про виконавче провадження".
Згідно цього закону Ви маєте право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них витяги, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої докази, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань та доказів інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи та оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця.

Перш за все Вам потрібно ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, щоб з’ясувати, чи були вжиті державним виконавцем повно, неупереджено та своєчасно, всі необхідні дії для примусового виконання рішень, передбачених Законом.

Якщо
виявиться, що державний виконавець не виконує вимог Закону України "Про виконавчу службу" та "Про виконавче провадження", а в матеріалах виконавчого провадження відсутні відомості, що підтверджують вжиття державним виконавцем необхідних заходів щодо вчинення передбачених Законом виконавчих дій або притягнення до відповідальності винних осіб, закон надає вам такі права.

По-перше, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження", якщо є обставини, що викликають сумнів у неупередженості державного виконавця, ви маєте право заявити йому відвід.

По-друге, у виконавчому провадженні на дії (бездіяльність) державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби з виконання рішення або відмови у здійсненні передбачених Законом дій може бути подана скарга до начальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до відповідного суду.

Скарга подається у письмовій формі та повинна містити: 

·         назву органу державної виконавчої служби, до якого подається скарга;
·         точну назву стягувача та боржника, їх місце проживання;
·         реквізити виконавчого документа (назва виконавчого документа, орган, який його видав, дата видачі виконавчого документа та його номер, резолютивна частина виконавчого документа);
·         зміст оскаржуваних дій (бездіяльності) та норму Закону, яка порушена;
·         виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; підпис скаржника із зазначенням дати подання скарги.

Скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, розглядається у 10-денний строк. За наслідками розгляду скарги начальник органу державної виконавчої служби виносить постанову про задоволення чи відмову в задоволенні скарги, яка у 10-денний строк може бути оскаржена до вищого органу державної виконавчої служби або до суду.

Також слід зазначити, що відповідно до Конституції України та Закону України "Про прокуратуру" загальний нагляд за додержанням та правильним застосуванням законів всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Отже, ви також маєте право на звернення із заявою до прокуратури про порушення вимог Закону, чим безпосередньо були порушені ваші права та законні інтереси

Ігор Друженко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі