понеділок, 23 серпня 2021 р.

Правила людського співжиття

Існують правила, виконання яких людьми робить їх співіснування легким і зручним і порушення яких завжди викликає різкий осуд оточуючих, хоча може і не переслідуватися законом.

 Будучи основним ядром норм гуманістичного типу, правила людського співжиття далі (П. л. с. ) відіграють важливу роль в житті будь-якого суспільства.  Вони сприяють розквіту особистості і безпосередньо спрямовані на виховання гуманізму у людей.  У сучасний період в нашій країні нашій країні потрібно велику увагу приділяти подальшому їх розвитку і впровадженню в життя.

 Суспільство має бути моральним, люди, які мають совість і чисте сумління.  Повинно бути об'єднання людей на основі спільної праці, товариської взаємодопомоги, загальної зацікавленості в результатах праці.  Мають створюватися між людьми відносини довіри, дружби, товариства.

 У вузькому сенсі до П. л. с. відносяться соціальні норми, що регулюють поведінку членів суспільства, 

 в основному, публічно-побутових взаємин: вони включають і певні норми моралі, і т. н.  правила ввічливості, пристойності, які регулюють поведінку людей в публічних місцях, в сім'ї, побуті,такод направлені на створення порядку, дисципліни і організованості   П.л. с. виражаютт суспільну свідомість і волю народу, в них втілені правила морального кодексу людини, товариської взаємодопомоги, доброзичливості і поваги один до одного.  П.л.с. сприяють формуванню гуманістичних взаємин між людьми.

 Виконання П.л.с. забезпечується поєднанням методів переконання і іноді примусу, більшість членів суспільства повинні виконувати ці норми добровільно і свідомо.  Примус використовується тільки щодо малої частини учасників суспільства, які порушують П.л.с.  У більшості випадків ці порушення пов'язані з низьким рівнем культури та свідомості, з впливом пережитків минулого.  Необов'язкове, в силу глибокого переконання виконання людьми своїх обов'язків, що випливають з П.л.с., має свідчити про підйом культури людей, зміцнення законності та правопорядку, формуванні публічниз навичок і корисних звичок соціальної поведінки.

 Ідеал - створення такого суспільства, де відносини між людьми будуть регулюватися звичаями.  Тоді звичай може виявитися на першому плані.  Деякі люди бачать в цьому підставу для своєрідного звичаю в рамках закону, здатного покладати на громадян деякі обов'язки (наприклад, обов'язок при відповідних обставинах надати допомогу ближньому), коли такого роду обов'язки не випливають прямо із закону.

Правила людського співжиття є основою для всіх тих форм діяльності, за допомогою яких людина може вже сьогодні добровільно брати участь у справах суспільства, включаючись, наприклад, в участь в територіальній обороні, в діяльність з охорони громадського порядку або інші громадські служби.

П. л. с.- соціальні норми, що регулюють поведінку членів суспільства і спрямовані на створення порядку, дисципліни і організованості.

Потрібно ширше використовувати форми матеріального і морального впливу на порушників П.л.с, рішуче викорінювати факти примиренського, ліберального ставлення до осіб, які порушують правопорядок і правила людського співжиття, хто збагачується за рахунок держави, за рахунок чесних трудівників.

Треба не тільки забезпечити людину хорошим житлом, а й навчити її правильно користуватися суспільними благами, правильно жити серед людей, щоб не утруднювати життя оточуючих, а навпаки, полегшувати його, дотримуватися правил співжиття. Має виховуватися у кожної людини свідомість, сумлінність у виконанні своїх обов'язків, уміння суворо дотримуватися норм і правил співжиття.  Необхідно домагатися, щоб кожна людина глибоко усвідомлював своє становище як господаря свого життя, також виявляла активність в боротьбі за економне використання ресурсів, сировини, матеріалів, палива, електроенергії, дбайливо ставилась до надбань нації.

Кожна людина має дотримуватися виконання законів, додержуватись дисципліни праці, чесно ставитися до громадського обов'язку, поважати правила співжиття.

 Люди зобов'язані дбайливо ставитися до навколишньої інфраструктури, середовища, природи, в якій вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, додержуватись правил користування жилими приміщеннями та правил людського співжиття, економно витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію.

 Будучи обумовлені виробничими відносинами - відносинами товариського співробітництва і взаємодопомоги вільних від експлуатації людей, для П.л.с характерні благородні принципи моралі: «всі за одного і один за всіх», «допомагай тому, хто відстав і допомагай домогтися успіху ближнього», «людина-найбільша цінність».  Морально-політична єдність народу, патріотизм, дружба сприяють розвитку і зміцненню П.л.с.  в суспільстві, також послідовне проведення принципів демократії і гуманізму, закріплення в нормах і звичаях більшої частини  П.л.с.


Підготував О. Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі