неділя, 20 грудня 2020 р.

Як створювати державу загального благоденства

Уряду треба запропонувати  переконливий план побудови ефективної і справедливої ​​для всіх економіки.

На руїнах старого докризового світу потрібно будувати новий світ, але жодна країна поки не може похвалитися тим, що у неї є потрібні креслення для побудови економіки майбутнього.  Розвиненим країнам, насамперед, Європі та США зробити це буде важче, ніж країнам, що розвиваються, - вони постраждали від кризи сильніше.

Ідеї щодо того, як країна повинна будувати нову економіку і нову державу загального благоденства:

 Існує п'ять загроз добробуту розвинених країн: глобальна конкуренція з боку економік, що розвиваються, міграція, демографія, зміна клімату, нерівність.

 Необхідно введення жорсткої бюджетної дисципліни у витрачанні коштів і відмова від вкладень, які не збільшують виробничий потенціал країни.  Прийняття нових пріоритетів в охороні здоров'я і соціальному забезпеченні не за рахунок нових податків або їх підвищення, а за рахунок передачі податків на місцевий рівень.

 Необхідна орієнтація на зростання і підтримку реформ: створення інфраструктурних банків або облігацій для фінансування важливих проектів, які підвищують конкурентоспроможність і економічне зростання, поліпшення доступу до капіталу для малих і середніх підприємств на пільгових умовах, підтримка більш досвідчених працівників, розвиток програм з підвищення енергоефективності будинків і  комерційної нерухомості, підвищення якості і доступності освіти.

 Потрібна політична та інституційна реформа, а також контроль за даними уряду, за ефективністю державних послуг і витрат.

 Треба встати на шлях "інноваційної економіки": компанії будуть виробляти інновації (споживач отримує новий продукт), підвищувати продуктивність (працівник отримує високу зарплату) і конкурентоспроможність (компанії ростуть і наймають громадян своїх країн), а держава повинна дати стимули через податки.

 Інновації - це постійна і іноді болюча трансформація економіки і її інститутів, в тому числі державних установ.  Гарантії зайнятості потрібно зменшити і змусити населення конкурувати і набувати нових навичок.  Стійке зростання неможливе також без підвищення продуктивності праці за рахунок автоматизації, роботизації, збільшення пенсійного віку і тривалості робочого тижня.

 Існує політика "інноваційного меркантилізму": деякі країни отримують, добувають західні технології і успішно ростуть.

 Фінансові ринки повинні бути стабілізовані, тягар державного боргу має бути зменшено, держава повинна стимулювати свою економіку безпосередньо.  Повинний бути завершений поділ на комерційні банки і інвестиційні банки, встановлені загальноєвропейські правила банкрутства банків.  Державні фінанси не повинні використовуватися для їх порятунку.

Потрібно працювати з мультиплікатором збалансованого бюджету: доходи повинні бути використані для збільшення витрат.  Позитивний вплив високих витрат перевищує негативний вплив більш високих податків.  Підвищення заробітної плати повинно бути вище середнього в країні.

 Необхідно максимально збільшити кількість зайнятих і якість їх робочих місць, постійно підвищуючи їх рівні кваліфікації і зарплати.  Населення слід стимулювати до страхування.

 При профіциті бюджету, коли зростання вище тренда, держава повинна наповнювати суверенні фонди, які будуть інвестувати в людський капітал, якщо безробіття починає рости.  Це значно підвищить потенціал населення.

 Зусилля уряду повинні бути спрямовані на навчання некваліфікованих робітників.  І молоді, і дорослі повинні отримати доступ до довічної професійної освіти.  Стимули для інвестицій повинні бути спрямовані на створення нової інфраструктури, екологічно чистих технологій і утилізації, освіту і дослідження, щоб зробити перехід до економіки сталого зростання.

Повинен бути розроблений новий "план Маршалла" для країни за допомогою США, Євросоюзу: партнери будуть працювати над модернізацією потужностей.

Європа і США повинні домовитися про заходи з боротьби з фінансовими спекуляціями і оподаткуванням за викиди в атмосферу.  Крім того потрібно використовувати планування і регулювання ринків, коли це потрібно.  Це включає в себе і готовність жертвувати, якщо мова йде про глобальні лиха.

 ЄС здатний розвиватися по-людськи (в плані доходу, освіти та охорони здоров'я), знижуючи при цьому внутрішній вплив на навколишнє середовище.

 Слід політизувати екологічні проблеми, встановити зв'язок між екологічними кризами і нерівністю доходів.  Ми повинні більше інвестувати в соціально-екологічні знання, щоб зберегти наші природні системи життєзабезпечення.  Зростаюча нерівність підвищує здатність багатих країн перекладати екологічні витрати на плечі бідних і робить безглуздою боротьбу за рівність.


 Країні потрібна чітка довгострокова національна стратегія: повинні розвиватися тільки ті галузі, в яких країна може досягти успіху.  Для цих галузей потрібно створювати стабільне економічне середовище, залучати висококваліфіковану робочу силу, інвестиції в наукові дослідження, доступ до капіталу, ефективну нормативно-правову базу.  Це повинні розуміти постійно змінюючі один одного уряди країни.

Одним з можливих шляхів вирішення проблеми глобальної рецесії стало зміцнення ролі незалежних фінансових установ - так званих "фіскальних рад".  Вони можуть сприяти більш раціональному підходу до макроекономічної бюджетної політики і контролювати уряду.

 Необхідно використовувати експансіоністську фіскальну політику, щоб робити те, що грошово-кредитна політика не може зробити - привести до кінця рецесії.  Займаючись жорсткою економією ми її тільки поглиблюємо і затрудняем будь яке відновлення.  Державний борг потрібно зменшувати в хороші часи, але не під час рецесії.

 Навчання не є панацеєю від усіх бід.  Воно не може гарантувати високий рівень зайнятості, підвищення заробітної плати, широке поширення добробуту, але чим більше ми будемо займатися освітою, тим більше населення зможе працювати на гідних високооплачуваних посадах.

 Потрібно розробити і представити уряду програму, яка гарантує, що, коли економіка зростає, доходи населення теж, - страхування від нерівності.  Можна ввести індекс середньої компенсації доходів для всього населення, не тільки для бідних.  Господарства з відносно високими доходами зможуть в критичний момент забезпечити доходами відповідно до встановленого індексу тих, хто цього потребує.

 Працівники сфери послуг повинні мати доступ до послуг, які вони надають.  Це дасть приріст середнього класу в розвинених країнах.  У країнах, що розвиваються в виробничому секторі - потрібно підвищити зарплати своїх працівників і подолати нерозвиненість сектора послуг, в тому числі державного соціального страхування.

 Уряду необхідно стимулювати створення більш якісних комфортних робочих місць і покращувати умови праці працівників, створювати "ідеальнип місця роботи" як в приватному, так і державному секторі.  Цей тип робочого місця є досить продуктивним, інноваційним і конкурентоспроможним для підприємств і установ, і це кращий спосіб для економіки країни вижити.

 Малі та середні підприємства - це двигун зайнятості.  Зараз потрібно створити для них кредитні лінії, допомагаючи і в організації навчальних програм, створення інновацій і бізнес-процесів на стику державних установ і приватних партнерів.

 Фіскальний мультиплікатор говорить нам, що державні інвестиції генерують зростання ВВП на 50% більше, ніж звичайні інвестицій.  Тільки бюджетне стимулювання сприятиме підвищенню зайнятості та доходів: державні інвестиції можуть зосередитися на соціальних проектах, дорогах, поновлюваних джерелах.  Але в той же час міжнародна міграція, технологічні зміни та старіння населення вимагають інвестицій в безперервну освіту та навчання, а також охорону здоров'я.

 Рівень безробіття серед молоді є серйозною проблемою в більшості країн.  Кращі ліки від безробіття молоді, звичайно, хороша загальна економічна ситуація, але є речі, які потрібно робити навіть в період кризи.

 Завершення освіти (часто професійної освіти) і  практика, яка субсидується, може привести до мобільності на ринку праці.  Підвищення мобільності між професіями може допомогти деяким молодим людям вирішити проблеми при пошуку роботи.  Необхідно також сприяння мобільності робочої сили молодих людей, які часто мають більш низькі витрати, ніж дорослі.  Це можуть бути субсидії і витрати при переїзді, надання житла.

Підготував: О. МАЙСТРЕНКО

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі