субота, 25 квітня 2020 р.

Що робити з грошима в нинішній період

Китай, як і країни Заходу і, зокрема, США, вирішив боротися з економічними проблемами за допомогою включення "друкарського верстата" грошей. Але виникає питання, а чи може будь-яка странс дозволити собі це? Адже безкарно друкувати нічим незабезпечені гроші можуть далеко не всі.

Наприклад, всім буде абсолютно очевидно, що якщо Національний Банк України раптом почне друкувати нічим незабезпечені гроші, це однозначно призведе до падіння курсу гривні і зростання інфляції.

Останнім часом в економічних дискусіях на різних рівнях досить модним стало згадувати «друкарський верстат», за допомогою якого Національний банк України "друкує" гроші.
Емісійні операції (які являють собою як випуск в обіг кошти, так і вилучення їх з обігу) є суттю діяльності центрального банку. Все, що робить центральний банк, так чи інакше пов'язане з такими операціями. Здійснюючи емісійні операції, центральний банк намагається забезпечити таку кількість грошей в обігу, яке необхідно для обслуговування процесу обміну товарами і послугами в економіці.

Якщо ж гроші випускаються безвідносно до можливостей економіки виробити адекватну кількість товарів і послуг, то вони починають знецінюватися.

Саме тому обсяг емісії коштів розраховується на підставі прогнозних показників розвитку економіки: обсягу валового внутрішнього продукту, інфляції, параметрів бюджету та ін. І саме тому центральні банки не кредитують уряди для покриття бюджетного дефіциту, оскільки такі гроші не будуть мати відповідного товарного покриття і призведуть до інфляції.

Вираз "друкарський верстат", звичайно, є образним і запозиченим з минулих часів, коли гроші випускалися в обіг виключно у готівковій формі. У наші дні технологія здійснення емісійних операцій суттєво змінилася. Зокрема емісія грошей відбувається виключно в безготівковій формі шляхом зарахування відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки українських банків в Національному банку. Коли ж гроші вилучаються з обігу, то відповідна сума, навпаки, списується з цих рахунків.
Що стосується готівки, то вони, дійсно, виробляються за допомогою друкарського верстата на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Однак в обіг готівкові гроші випускаються виключно в обмін на безготівкові. Відбувається це в процесі економічної діяльності. При виникненні у клієнтів банків потреб в готівкових коштах (наприклад, для виплати заробітної плати працівникам), банки отримують готівкові кошти в Національному банку з одночасним списанням еквівалентної суми безготівкових коштів з їх кореспондентського рахунку в Національному банку. На загальний обсяг грошей в обігу операції перетворення безготівкових коштів в готівку не впливають.
Загальну суму коштів на коррахунках банків, а також готівкових коштів, якс знаходиться в обігу, називають базовими грошима, або монетарною базою. Тобто це той обсяг коштів, який випущений на даний момент в обіг центральним банком.
Процедура емісії безготівкових грошей суворо регламентована. Випуск коштів здійснюється через валютний, фондовий і кредитний канали і забезпечується отриманням Національним банком еквівалентного обсягу іноземної валюти або ліквідних фінансових інструментів, завдяки чому за потребою через ці ж канали відбувається вилучення кошти з обігу.
Через валютний канал гроші випускаються / вилучаються шляхом здійснення Національним банком України операцій з купівлі / продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Через фондовий канал кошти випускаються / вилучаються шляхом здійснення Національним банком України операцій з купівлі / продажу на відкритому ринку державних цінних паперів.
Через кредитний канал кошти випускаються шляхом здійснення Національним банком підтримки ліквідності банків через механізми рефінансування. При цьому кошти випускаються на зворотній основі під відповідне забезпечення (яке надається Національному банку в заставу) і на певний термін (від 1 до 365 днів залежно від інструменту рефінансування), після якого повертаються до Національного банку і вилучаються з обігу.

Є нормативи обов'язкового резервування для комерційних банків для національної валюти.

Зміна структури емісійних операцій ні в якому разі не означає активізацію використання "друкарського верстата".

Безготівкову частину монетарної бази банки зазвичай активно використовують для надання кредитів. При цьому фактично відбувається створення нових грошей. Адже значна частина отриманих в кредит коштів після їх використання позичальниками знову потрапляють на рахунки клієнтів в банках. Останні, в свою чергу, використовують ці кошти для надання нових кредитів.

Готівкова частина монетарної бази, відповідно, має пасивний характер, оскільки ці кошти можуть використовуватися лише безпосередньо їх власниками. Ось чому, коли вкладники вилучають свої кошти з банків, можливості банків з надання кредитів значно звужуються.
А тому для розвитку економіки вкрай важливо відновити довіру до банків. Гроші повинні працювати як на економіку (через надання кредитів), так і на своїх власників (через отримання відсотків за депозитами). Без цього скільки не включає "друкарський верстат", грошей все одно буде мало.


США з 2008 року надрукували дуже багато грошей. Якщо в 2008 році баланс Федеральної Резерчної Системи становив лише $ 800 млрд і ставка ФРС становила близько 4%, то зараз баланс ФРС виріс до $ 4 трлн і ставка ФРС складає 1,75%. Але на доларі це послаблення монетарної політики позначилося не сильно.

США, а точніше долар, будучи світовою резервною валютою, може собі дозволити це, оскільки долар є вершиною всієї фінансової системи світу. Так, ФРС надрукував багато доларів, але вони були "стерилізовані" за рахунок збільшення резервів в інших країнах. Наприклад, в країнах Азії оціночна величина золотовалютних резервів становить $ 5 трлн, з яких $ 3 трлн знаходяться у Китаю. З цієї величезної маси грошей більшу частину займає долар США і доларові активи.

Долар США є не просто резервною валютою в головах людей. Його статус і сила підкріплені нормативно. Долар - це базова валюта на підставі Бреттон-Вудських угод. На підставі цього долар - це світові гроші і основний засіб міжнародних розрахунків, це еталон для всіх інших валют.

Тому у всіх країнах світу все люди оцінюють свої валюти саме до долара. І тому основні валютні резерви, як держав, так і приватного сектора формуються в доларах.

Плюс до цього в світі існує система по оцінці кредитного рейтингу країн, де провідні світові рейтингові агентства, такі як Fitch, Standard & Poor's, Moody's оцінюють країни з позиції кредитного ризику. Залежно від їх оцінки банківська система світу по-різному оцінює активи і валюти різних країн. США і, відповідно, долар мають найвищий рейтинг ААА або АА +, в України рейтинг набагато нижче. Тобто для банків, гривня і українські активи є набагато менш надійними.

Саме тому, коли говорять про те, що гроші виходять з ризику, вони приходять в основному в долар США. Вихід з долара через зростання ризику майже неможливий. Тобто з долара нікуди виходити. Їх валюта є базовою для Бреттон-Вудської системи.

При зростанні ризику з гривні є куди йти, наприклад в той же долар США. Але головне в цій формулі те, що надруковані гривні в величезній кількості нікому буде "стерилізувати".

Україна зберігає свої хоьото-валютні резерви в доларах і євро.
Через пом'якшення монетарної політики в Україні, гривня буде підвержена девальвації, і інфляція в Україні буде рости.

Україна має золотовалютні резерви і, швидше за все, вона з одного боку, друкуючи гривні всередині країни, буде змушена стримувати падіння курсу гривні за рахунок продажу своїх валютних резервів.
Україна буде продавати свої доларові накопичення і їх треба буде "стерилізувати". Тому Україна отримає інфляцію з падінням вартості грошей.

Підготував С. Скубін

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі