середа, 19 червня 2019 р.

В Україні запрацювала програма ЄС з підтримки податкової та митної реформ

Європейський Союз виділяє 29,5 млн євро на підтримку податкової та митної реформ в Україні

18 червня, Центральне агентство з управління проектами (CPMA, Литва), разом з Представництвом Європейського Союзу в Україні та спільно з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою та Державною податковою службою розпочинають впровадження програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Ефективне реформування системи управління державними фінансами є основою для реалізації державної політики і досягнення стратегічних цілей розвитку шляхом підтримки загальної фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу бюджетних коштів, а також ефективного надання послуг.

Міністерство фінансів спільно з відповідними державними установами підготувало виважену та обґрунтовану чотирирічну Стратегію управління державними фінансами, яка була ухвалена у лютому 2017 року.

«Цього року ми аналізували виконання Стратегії, а в кінці року плануємо її оновлення. Наш аналіз показує, що в окремих заходах нам бракує спроможності ефективно і швидко впроваджувати важливі зміни. Тому, програма допомоги ЄС щодо СУДФ - EU4PFM - є важливим елементом для реалізації Стратегії, оскільки підкріпить нашу спроможність втілювати зміни, які ми вважаємо нагально важливим, - сказала Міністр фінансів України Оксана Маркарова. - Сьогодні ми запускаємо в дію третій і четвертий компоненти цієї програми, яка направлена на підтримку податкових та митних реформ та нарощування потенціалу з yправління державними фінансами. Допомога в рамках цього компоненту на часі з огляду на те, що сьогодні реформа ДФС є пріоритетом Міністерства. Так, ми вже почали створення нової Державної податкової служби, яка потребує визначення нових бізнес-процесів, нової системи роботи».

Якщо говорити про успіхи, то Мінфіну спільно з урядом та парламентом за останній час вдалося зробити такі кроки:

    прийнято рішення про розділення ДФС на дві окремі Державну митну та Державну податкову служби; затверджено Концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, які, серед іншого враховують EU Customs blueprints; на фінальній стадії розробки план дій до Концептуальних напрямів
    розроблено та узгоджена з Європейською комісією та затверджено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ
    розроблено законопроект про запровадження BEPS
    ратифіковано угоду по MLI
    розроблено та узгоджено з Європейською комісією, і прийнято у першому читанні та вже рекомендовано до другого читання законопроект, що впроваджує положення Конвенції про процедуру спільного транзиту
    розроблено і узгоджено з Європейською комісією прийнято у першому читанні законопроект щодо АЕО
    розроблено та узгоджено з Європейською комісією законопроект щодо захисту прав інтелектуальної власності

Компоненти Програми EU4PFM, реалізація яких починається сьогодні, спрямовані на підтримку податкових та митних реформ, а також розбудову потенціалу з управління державними фінансами, зокрема у сфері IT та HR. На їхнє втілення Євросоюз виділяє 29,5 млн. євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

В рамках митного компоненту програми EU4PFM буде надана допомога у впровадженні юридичних та процедурних змін у митній сфері та сферах спрощення процедур торгівлі, зокрема, шляхом надання підтримки щодо інтеграції до Спільної транзитної системи ЄС та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Крім того, буде підтримуватися запровадження інституту авторизованого економічного оператора та підвищення надійності процесу митного оформлення. Наступними цілями Програми є покращення контролю після завершення митного оформлення та вдосконалення інституційної спроможності підрозділів митного аудиту.

В межах Програми також буде розроблено ІТ стратегії та HR стратегію, що є важливим для збільшення спроможності та ефективності інституцій задіяних в управління державними фінансами.

Протягом кількох місяців Мінфін також отримає підтримку в рамках іншої частини проекту EU4PFM, впровадженням якої опікується SIDA: в реформуванні підходів до бюджетування, зокрема впровадженні подальших кроків зі запровадження важливого для стійкості бюджетної системи середньострокового бюджетного планування, управління ліквідності, будування ефективної системи бухобліку в публічному секторі, підвищенню точності макропрогнозу.


Сергій Верланов: Цілі програми EU4PFM повністю співвідносяться із стратегією оновленої податкової служби

Ефективне адміністрування податків неможливе без трансформації органу, який реалізує державну податкову політику. На сьогодні тривають завершальні процеси до повноцінного запуску роботи оновленої Державної податкової служби України, яка формуватиметься на нових принципах удосконалення співпраці з платниками податків та  максимального впровадження сервісів для них. Про це заявив Голова ДПС Сергій Верланов під час заходів з нагоди запуску програми EU4PFM за участі міжнародних експертів, представників Європейської комісії, Міністерства фінансів України.

«Старт Програми з підтримки управління державними фінансами в України (EU4PFM) є надзвичайно вдалим, оскільки ми маємо змогу включитися в усі процеси з самого початку. Це дає можливість чітко визначити потреби оновленої служби, сформувати конкретні завдання і цілі та отримати експертну допомогу в їх досягненні», – наголосив Сергій Верланов.

За його словами, цілі програми EU4PFM повністю співпадають зі стратегічними цілями нової податкової служби. Так, однією із цілей програми є підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та справедливої системи адміністрування податків та зборів.

Для ДПС першочерговими завданнями є перегляд, оптимізація та трансформація бізнес-процесів в адмініструванні податків.

«Мова йде про ПДВ, удосконалення електронної системи, підвищення її транспарентності, забезпечення функціонування для тих цілей, для яких її було впроваджено – зниження аудитного навантаження на підприємців і перенесення акцентів на попередню роботу, упередження порушень та оборудок. Це дозволить нам виконати вимоги бізнесу – вчасне відшкодування ПДВ, прозорість та прогнозованість процесів адміністрування цього податку. Це стосується і податку на прибуток», – зазначив Сергій Верланов.

Важливою складовою успішного функціонування служби Сергій Верланов також назвав розвиток людського потенціалу. Інвестиції в людей, їх якісне фахове навчання та контроль якості цього навчання стануть важливими принципами нової ДПС. На думку очільника служби, працівники мають отримувати усі необхідні компетенції, які дозволять їм більш якісно виконувати свою роботу.

Варто зауважити, що підтримка працівників та їх професійний розвиток є одним із завдань і програми EU4PFM. За словами міжнародних експертів, проект передбачає впровадження сучасних методів управління людськими ресурсами та оптимізацію інституційних процедур.

Важливим напрямом в новій ДПС, на думку її керівника, має стати запровадження комплексної системи сприяння дотримання платниками законодавства.

«Ми маємо підвищувати зацікавленість людей у добровільній сплаті податків. Якщо дійсно зробити цей процес швидким та легким, то актуальність питання зниження ставок, яке є сьогодні в суспільстві, втратиться. Заощадження на адмініструванні перекриватиме певний рівень тих ставок, які історично склалися в Україні, з тим рівнем витрат, які в нас є», – підкреслив Сергій Верланов. 

Важливою складовою програми EU4PFM є розвиток ІТ-технологій та провадження нових сервісів. За словами міжнародних експертів, податкова служба повинна мати в центрі уваги клієнта та послуги, яких він потребує. Це цілком відповідає і стратегічним завдання української податкової служби – забезпечення ІТ-інфраструктури, захисту інформації та цілісності баз даних. Розвиток нових сервісів відповідно до потреб бізнесу, удосконалення якості надання послуг та покращення бізнес-клімату – над цими завданнями працюватимуть в ДПС.

«Ми розуміємо основні завдання та результати, яких від податкової служби очікує і держава, і суспільство. На шляху нашого створення у рамках програми EU4PFM ми отримали підтримку стратегічно важливих партнерів. Це надає більшої впевненості у невідворотності реформ, які наразі тривають в службі. Впевнений, що проект стане одним з найуспішніших в України, результатом якого стане сучасна, прозора та ефективна система адміністрування податків, наближена до найкращих практик ЄС», – наголосив Сергій Верланов.
 

Довідково

Програма EU4PFM підтримуватиме реформи у сфері адміністрування податків та зборів, які сприятимуть зміцненню інституційних та організаційних можливостей українських установ у впровадженні та реалізації сучасної стратегії дотримання податкового законодавства, спрямованої на просування концепції добровільної сплати податків; аналіз та вдосконалення бізнес-процесів у податковій та митній службах; розширення можливостей для України стягувати податки з податкової бази, зокрема, через поліпшення обміну податковою інформацією з іншими країнами та шляхом запобігання ухилянню від оподаткування; продовження гармонізації податкового та митного законодавства до законодавства ЄС та кращих світових практик, а також покращення інституційних та організаційних можливостей податкової та митної служб.

Програма також забезпечить підтримку установ yправління державними фінансами в Україні у питаннях розробки та впровадження сучасних методів управління людськими ресурсами, включаючи впровадження антикорупційних заходів, адаптацію та автоматизацію бізнес-процесів, вдосконалення організаційних структур і практик та зміцнення спроможності установ yправління державними фінансами в Україні у сфері планування, впровадження та моніторингу реформ.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі