вівторок, 19 березня 2019 р.

Служба безпеки (СБ) підприємства

Результат пошуку зображень за запитом "Служба безпеки підприємства"Основними завданнями служби безпеки (СБ) підприємства виступає забезпечення безпеки підприємства, виробництва, продукції та захист комерційної, промислової, фінансової, ділової та іншої інформації незалежно від її призначення і форми при всій різноманітності можливих каналів її розповсюдження та різноманітних дій конкурентів.

СБ підприємства утворюється наказом директора з метою захисту економічних інтересів підприємства.

Рис. 1.2. Організаційна схема служби безпеки в Європі

СБ є самостійним підрозділом і підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.

Керівництво СБ здійснює начальник СБ, який призначається і звільнюється з посади керівником підприємства.

Структура і штат СБ за представленням начальника затверджується керівником підприємства.

Діяльність СБ фінансується за рахунок включення її витрат у собівартість робіт, які виконує підприємство.

У своїй діяльності СБ керується законами України, указами президента, постановами Кабінету Міністрів України, відомчими наказами та вказівками, Статутом підприємства, наказами керівництва підприємства.

Відповідно до основних завдань СБ виконує такі функції:

З питань допуску працівників до інформації, що охороняється:

спільно зі спеціалістами, відповідальними виконавцями розробляється перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю (КТ) підприємства. Вносить відповідні документи на розгляд і затвердження керівника. Контролює відповідність змісту та умов проведення робіт реквізиту «КТ - власність підприємства» та строки його дії;

розробляє та здійснює заходи, які забезпечують доступ до охоронної інформації тільки тих осіб, яким це необхідно для виконання службових обов'язків;

розробляє систему організаційних та технічних заходів, які регламентують усередині об'єктовий режим підприємства;

здійснює контроль за виготовленням, звітом, зберіганням, видачею та використанням бланків службових посвідчень, печаток, штампів підприємства, а також металевих і мастичних печаток з індивідуальними обліковими номерами.

З питань діловодства:

організовує і веде діловодство; контролює забезпечення встановленого порядку розмноження документів, їх обрахунку, зберігання та користування ними;

забезпечення дотримання правил відправлення документів, які містять комерційну таємницю підприємства;

розробляє і здійснює заходи з передбачення розголошення інформації при проведенні діловодства.

З питань передачі та прийому інформації технічними засобами зв'язку:

організовує прийом-передачу охоронної інформації та відкритої кореспонденції через Інтернет, смартфони, телефаксом;

обирає ефективні та економічні заходи зв'язку в залежності від характеру інформації, що передається. Обраховує та аналізує вхідну та вихідну кореспонденцію, оперативно доводить до адресантів. 
 3 питань забезпечення пропускного режиму, охорони майна персоналу підприємства, контролю за протипожежною безпекою:

розробляє документи, які регламентують пропускний режим та затверджують їх у керівництва підприємства. Оформлює, обраховує, видає забирає всі види пропусків на території підприємства; контролює оформлення документів на ввіз та вивіз матеріальних цінностей;

організовує контрольно-пропускні пости. Встановлює тимчасовий режим охорони об'єктів підприємства. Експлуатує технічні засоби охорони.

розробляє і здійснює заходи з забезпечення особистої безпеки персоналу та керівника підприємства.

З питань інженерно-технічного забезпечення охоронної інформації та охорони підприємства :

розробляє вимоги до приміщень, де ведуться операції з охоронною Інформацією, зберігаються відповідні документи, вироби, а також матеріальні цінності. Проводить атестацію приміщень і об'єктів зберігання матеріальних цінностей. Організовує установку та експлуатацію технічних засобів захисту, в тому числі й засобів протидії технічним розвідникам;

веде обрахунок сейфів, металевих шаф, спеціальних сховищ (а також ключів до них), в яких дозволено постійно або тимчасово зберігати документи, які містять цінну інформацію (з реквізитом «власність підприємства»);

контролює виконання заявок (договорів) на встановлення засобів зв'язку.

З питань безпеки інформації здійснює:

приймає участь у підборі кадрів, здатних вести ефективну роботу із зарубіжними фірмами та в підготовці оформлення виїзних документів для закордонних відряджень;

приймає участь у підготовці документів та матеріалів (програми, контракти) з зовнішньоекономічної діяльності, організації переговорів та інших сумісних із закордонними спеціалістами заходів на території підприємства та за її межами.

Здійснення методичної допомоги відповідним виконавцям з питань забезпечення економічної безпеки при підписанні договорів зі сторонніми організаціями.

Участь в експертизі матеріалів, підготованих до відкритої публікації (статті, доповідь, реклама тощо).

Здійснює організаційно-методологічне керівництво, уповноважене з захисту комерційної таємниці в структурі підрозділів. Проводить консультації для співробітників підприємства з організаційно-правовими питаннями забезпечення економічної безпеки та способи захисту охоронної інформації.

Із залученням спеціалістів підприємства вивчає всі види діяльності підрозділів з метою виявлення та закриття можливих каналів розповсюдження охоронної інформації та нанесення економічного збитку.

Організовує службові розслідування за фактами розголошення комерційної таємниці, втрати документів або виробів, які містять такі відомості.

Здійснює зв'язок з правоохоронними та іншими державними органами захисту комерційної таємниці .

Організаційно служба безпеки складається з таких структурних одиниць:

відділу режиму та охорони, в складі сектора режиму та сектора охорони;

спеціального відділу в складі сектора обробки секретної документації та сектору обробки документів з грифом «Комерційна таємниця»;

інженерно-технічна група;

група безпеки зовнішньої діяльності.

Співробітники СБ несуть відповідальність за особисте порушення безпеки комерційної таємниці і за невикористання своїх прав при виконанні функціональних обов'язків з захисту конфіденційності відомостей працівниками підприємства. 

В. Іваненко
Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі