вівторок, 10 грудня 2013 р.

Про Верховний Суд України

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Верховний Суд України:

переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;

переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.


Склад Верховного Суду України

До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України та чотири заступники Голови Верховного Суду України.

Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п'ятнадцяти років або суддя Конституційного Суду України.

У Верховному Суді України діють:

Судова палата в адміністративних справах;

Судова палата у господарських справах;

Судова палата у кримінальних справах;

Судова палата у цивільних справах.
До складу судової палати входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної).

У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України

При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.


Суддя Верховного Суду України:

бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом;

бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;

аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування;

здійснює інші повноваження, визначені законом.


Голова Верховного Суду України:

представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

визначає адміністративні повноваження Першого заступника
Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України;

скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на розгляд Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму; виносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;

видає на підставі акта про обрання на посаду судді Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний наказ;

повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний строк з дня їх утворення;

контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.

У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює Перший заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - один із заступників Голови Верховного Суду України за його визначенням. 

Адреса Верховного Суду України: м.Київ, вул.П.Орлика, 4-а

Сайт ВСУ 

Підготував: Олександр Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар

Коментарі